Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Knihovna

 

Knihovna

 

Vedouci knihovny: Mgr. Jaroslava Lukešová

   
e-mail:  knihovna.kostice@worldonline.cz  
 
Otvírací doba:
pondělí  16:00 - 18:00
středa    17:00 - 19:00

www.knihovnakostice.webk.cz 

Adresa:
nám. Osvobození 12
691 52 Kostice

Https://kostice.katalogyknih.cz/katalog

Místní knihovna Kostice je umístěna v moderně zrekonstruované budově.

Registrační poplatky (na 1 rok)
Dospělí čtenáři 80,- Kč  
důchodci (starobní, invalidní) 60,- Kč    
studenti 40,- Kč  
žáci (do 15 let) 20,- Kč                    

 

Knihovna má plně automatizovaný provoz.

Nabízíme:

  • půjčování beletrie, naučné literatury a časopisů pro mládež a dospělé čtenáře z fondu MK

    (k 1.1.2007 - 10 315 svazků) a výměnného fondu
  • volný přístup na internet
  • besedy pro žáky, zapojení do soutěží                                   


K dispozici je také tiskárna a kopírka:

cena za 1 str. A4             2,- Kč (černobíle)
fotokopie, kopie               4,- Kč (barevně)                          


Půjčené knihy a časopisy je nutno vrátit nebo prodloužit do jednoho měsíce. 

Sankční poplatky:                           

 

1. upomínka (bez písemného upozornění)    5,- Kč    
2. upomínka    15,- Kč      
3. upomínka    30,- Kč    
Upomínací dopis   50,- Kč  

 


Manipulační poplatky při znehodnocení, zničení nebo ztrátě:
 

 

knih a zahraničních časopisů

30,-Kč

   
domácích časopisů

15,- Kč

   
při ztrátě nebo zničení čtenářského průkazu
(vystavení duplikátu) 

10,- Kč
 

 


Čtenář je povinen bezodkladně uvědomit knihovnu o způsobené škodě a nahradit ji tím, že:

  • obstará stejný materiál téhož vydání a odevzdá jej knihovně jako náhradu

  • nahradí knihovně škodu opatřením jiného díla podle pokynu knihovny a v hodnotě odpovídající ztracenému nebo zničenému dílu

  • nahradí škodu zaplacením pořizovací hodnoty díla (u knih vydaných do r. 1990 min. dvojnásobek pořizovací ceny)Ceník knihovny ke stažní


VÍTEJTE I VY V NAŠÍ KNIHOVNĚ A STAŇTE SE JEJÍMI PRAVIDELNÝMI NÁVŠTĚNÍKY!