Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

O obci

 

Obec Kostice leží uprostřed národopisné oblasti Podluží. Východní část katastru se rozkládá v nivě řeky Moravy, avšak typické zaplavované louky byly po vodohospodářských úpravách vesměs rozorány. Pod obcí byl vybudován rybník. Zbytek území na vysoké terase pokrývají většinou intenzivně obhospodařované zemědělské kultury. V obci se nachází památkově chráněná kaple sv. Terezie. Kromě této kaple jsou v Kosticích památkově chráněny ještě kaple sv. Kříže a socha sv. Jana Nepomuckého. Další památky zde sice nejsou, ale ves žije bohatým folklorním životem, tolik typickým pro národopisnou oblast Podluží. Rázovité krojové hody se konají každoročně první neděli po svátku sv. Terezie (15. října). Znak a prapor byl obci udělen Parlamentem ČR dne 5.února 2004. V minulosti představitelé obce pečetili důležité listiny pečetidlem, v jehož obraze byl vinařský nůž, hrozen a kosíř .


- převzato z knihy Brána do kraje; autoři textu : PhDr. Emil Kordiovský, PhDr. Jiří Danielka