Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Organizační řád

 

 

Obecní zastupiteslvo

V Obci Kostice má 15 členů. Při své činnosti se řídí zákonem o obcích č.128/2000 Sb. a jeho novelami.

 
 

Obecní rada

Má 5 členů. Skládá se ze starosty, místostarosty (neuvolněný) a dalších tří členů (neuvolněných). Při své činnosti se řídí zákonem o obcích. Naplňuje usnesení obecního zastupitelstva a uděluje úkoly jednotlivým členům rady. Přes místostarostu řídí práci komisí.

Starosta řídí obecní úřad, personalistiku, CO a PO. Odpovídá za bytové hospodářství, školství a knihovnu a vedlejší činnost.

Místostarosta odpovídá za komise, kroniku, zápisy z jednání rady, zastupuje starostu.

Výbory
Finanční výbor - předsedkyně Mgr. Vladimíra Požgayová
Kontrolní výbor - předseda Mgr. Libor Balga

Kulturní komise

předsedkyně Lenka Balgová
členové: Táňa Dvořáčková, Marcela Götzová, Ludmila Kučerová, Jana Maděřičová
 
Sociální komise   

předsedkyně Naděžda Blažejová

členové: Eva Tučková, Jana Kalužíková
Sportovní komise

předseda: Mgr. Bohumil Gál
členové: Miroslav Ořeský, Lubomír Jaša


Zaměstnanci
Matrika, účetnictví:

Ilona Hrdličková, email: urad@kostice.cz
Referent:
Božena Balážová, email: ktv@kostice.cz

Starosta odpovídá za činnost vyplývající ze zákona o obcích a povinnosti určení organizačním řádem nebo udělené rozhodnutí rady. Zodpovídá za plnění úkolů v přenesené působnosti státní správy.

Místostarosta zodpovídá za úseky určené organizačním řádem a plnění úkolů, které vyplývají z rozhodnutí rady. Má na starosti komise. V dlouhodobé nepřítomnosti starosty přebírá jeho povinnosti.

Určení členové rady zvoleni zastupitelstvem jako členové výborů odpovídají za výbory určené organizačním řádem a za plnění úkolů stanovených výborům zastupitelstvem obce.

Tento organizační řád byl schválen na zasedání zastupitelstva obce v Kosticích dne 9.12.2002