Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Slovo starostky

Starostka
 

Slovo starostky

 

Vážení občané,

 

dovolte, abych Vás pozdravila v roce 2018 a zároveň Vám do tohoto nového roku popřála, aby byl pro Vás úspěšný, naplněn zdravím, štěstím a spokojeností.

V měsíci prosinci schválilo zastupitelstvo Obce Kostice rozpočet na letošní rok a tak Vás
mohu informovat jaké akce obec pro tento rok připravuje.
V současné době probíhá rekonstrukce rozvodů vodovodu a kanalizace v bytech v budově obecního úřadu, zároveň budou zatepleny stropy, následně bude opravena fasáda celé budovy a upraven dvorek. K realizaci je připravena výstavba chodníku na ul. Pionýrská, rekonstrukce mostu přes řeku Kyjovku, výstavba komunikace a vodovodu na ul. Luční a oprava polní cesty od rekultivované skládky směr Lanžhot.
Dále je v plánu obnova zeleně, veřejného osvětlení a oprava plochy, s rozšířením parkovacích míst, v prostoru před vstupem na místní hřbitova a oprava kanalizace na ul. Pionýrská.

V záměru je obnova všech svítidel veřejného osvětlení v obci za svítidla LED, na kterou obec požádala Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR o dotace ve výši 1,6mil. Kč.

V oblasti přípravy projektové dokumentace pro realizaci v roce 2019 a následujícím je pracováno na dokumentech pro akce na výstavbu vodovodu, kanalizace a komunikací v areálu dříve ZD, výstavbu objektu Sportklubu ve sportovním areálu, výstavbu vodního díla rybník a některých dalších.

Z rozpočtu obce bude i letos poskytnuta finanční podpora spolkům a sdružením a to ve výši dle předložených žádostí. Tyto subjektu samostatně pořádají nebo se podílejí na pořádání kulturních, sportovních a společenských akcích v obci za což si zaslouží poděkování.

Na závěr se i letos, tak jako v minulém roce, obracím na všechny občany, udržujte prosím
čistotu ve svém okolí a v obci, i to je vizitkou nás všech.

JUDr. Anna Bradávková,

 

JUDr. Anna Bradávková, starostka