Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Informace o připravovaných akcích

2017

1. Kostice, ul. Hlavní, obnova veřejného osvětlení
   Termín: 15.4. - 30.5.2017
   Zhotovitel: REPREL, s.r.o., Hodonín
   Cena díla: 467.141,-Kč včetně DPH

2. Kostice - stavební úpravy dvorku MŠ
   Termín: 15.4. - 31.7.2017
   Zhotovitel: LIKOMSTAV MORAVA s.r.o., Tvrdonice
   Cena díla: 689.956,44Kč včetně DPH

3. Mateřská škola Kostice-stavební úpravy nové třídy

   Termín: měsíc říjen-listopad 2017

   Zhotovitel: Vítězslav Prajka, stavební práce, Praha, provoz Kostice

   Cena díla: 485.743,25Kč včetně DPH

2016

1. Oprava komunikace v ul. Hlavní
    Termín: 27.6. - do pětí týdnů
    Zhotovitel: Likomstav Morava, s.r.o., Tvrdonice
    Cena díla: 554.286,42Kč


2. Oprava kanalizace v ul. Zahradní
    Termín: do 3 týdnů od data podpisu smlouvy
    Zhotovitel: Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
    Cena díla: 157.009,60Kč
 

3. Knihovna v Kosticích - bezbariérový vstup
    Termín plnění 8/2016
    Zhotovitel: Likomstav Morava, s.r.o. Tvrdonice
    Cena díla 98 863,06Kč, včetně DPH


4. MŠ Kostice - prádelna
    Termín: 1.8. - 30.8.2016
    Zhotovitel: STAVIKA s.r.o., Břeclav
    Cena: 116.364,-Kč včetně DPH

5. Oprava fasády ČOV Kostice
    Termín: 1.8.-30.10.2016
    Zhotovitel: STAVIKA s.r.o., Břeclav
    Cena díla: 254.096,-Kč, včetně DPH
 

6. Stavební úpravy hasičské zbrojnice v Kosticích za účelem změny užívání
    Termín: 1.9.2016-15.11.2016
    Zhotovitel: Vítězslav Prajka - stavební práce se sídlem Praha, pracoviště Kostice
    Cena díla: 695.777,35Kč, včetně DPH


2015


1. Stavební úpravy v parku na ul. Hlavní
    termín: 22.6. - 31.8.2015
    Zhotovitel: Likomstav Morava s.r.o., Moravská Nová ves
    Cena díla: 1.160.636,-Kč, včetně DPH

2. Výsadba zeleně v parku na ul. Hlavní
    termín: 1.10. - 30.11.2015
    Zhotovitel: Mgr. Jaroslav Malinkovič, zahradní centrum, Břeclav
    Cena díla: 642.934,-Kč, včetně DPH

3. Parkoviště ul. Krátká
    Termín: 27.5. - 7.7.2015
     Zhotovitel: Likomstav Morava, s.r.o., Moravská Nová Ves
     Cena díla: 135.121,- Kč, včetně DPH

4. Oprava budovy obecního úřadu
    Termín: 1.7.- 15.10.2015
    Zhotovitel: F&K&B, a.s. Břeclav
    Cena díla: 3.559.945,-Kč, včetně DPH

5. Oprava fasády smuteční síně
    Termín:
22.6. - 31.7.2015 
    Zhotovitel: Vítězslav Prajka, stavební práce, Praha, pracoviště Kostice
    
Cena díla: 179 916,-Kč, včetně DPH

6. Oprava kanalizace v ul. Břeclavská
    
Zahájení: do tří dnů oda data předání staveniště
    
Dokončení: 15.8.2015
    
Zhotovitel: Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
    
Cena díla: 542.383,-Kč, včetně DPH

7. Obnova veřejného osvětlení, park ul. Hlavní
    Zahájení: 1.9.2015
    Dokončení: 30.9.2015
    Zhotovitel: František Fic, Moravská Nová Ves, IČ: 41529308
    Cena díla: 1.092.941,- Kč včetně DPH

8. Interiéry budovy OÚ Kostice
    Zahájení: datum předání staveniště
    Dokončení: 16 kalendářních týdnů od zahájení plnění
    Zhotovitel: F&K&B, a.s. Břeclav
    Cena díla: 2.275.478,- Kč včetně DPH

 


Zhotovitelé byli vybráni ve výběrovém řízení, hlavní kritérium - cena díla.