Obsah

Vázání šátků a mašliček Kostice

kultura, tradice

Slovácký krúžek Kostice

děkuje paní Darmovzalové, Trčkové, Stibůrkové, Mlýnkové a Kubíkové za ochotné předvedení vázání šátků.

Dále děkuje Obci Kostice za bezplatné půjčení sálu BDS a všem návštěvníkům.