Navigace

Obsah

 

Vítezná nabídka - OK atelier Břeclav

1 - Katastrální situace

2 - Koordinační situace

3 - Půdorys 1-NP

4 - Řezy

5 - Pohledy JV, SV

6 - Pohledy JZ, SZ

7 - Axonometrie

8 - Vizualizace

9 - Vizualizace


 

Ing.arch. Renata Kopecká, Praha

O B S A H

A. extová část

B. 2_ Legenda místností 1.np

B. 2_ Půdorys 1.np

B. 3_ Půdorys - z v ý š e n é 1.np terasa

B. 4_ Pohled na střechu

B. 5_Ř e z y

B. 6_Pohledy SZ , JV

B. 7_Pohledy SV , JZ

B. 8_Rozvinutý pohled z ulice

B.1a_situace starý stav

B.1b_situace nový stav

B.9 _ Uliční pohledyB.10 _ Pohled v areálu stadionu 1

B.11 _ Pohledy v areálu stadionu 2

B.12 _ Pohledy v areálu stadionu - dětská terasa 1

B.13 _ Pohledy v areálu stadionu - dětská terasa 2

 

Smart Projekt

1_Nabídka

2_Reference

3_Návrh

 

MaD Projekt

02 Koordinační situace _ Výkres

06 Půdorys 1

07 ŘEZ A-A _ Výkres

08 Pohledy _ Výkres

09 Vizual 1 _ Výkres

10 Vizual 2 _ Výkres