Navigace

Obsah

Organizační řád

 

 

Obecní zastupiteslvo

V Obci Kostice má 15 členů. Při své činnosti se řídí zákonem o obcích č.128/2000 Sb. a jeho novelami.

 
 

Obecní rada

Má 5 členů. Skládá se ze starosty, místostarosty (uvolněný) a dalších tří členů (neuvolněných). Při své činnosti se řídí zákonem o obcích. Naplňuje usnesení obecního zastupitelstva a uděluje úkoly jednotlivým členům rady. Přes místostarostu řídí práci komisí.

Starosta řídí obecní úřad, personalistiku, CO a PO. Odpovídá za bytové hospodářství, školství a knihovnu a vedlejší činnost.

Místostarosta odpovídá za komise, kroniku, zápisy z jednání rady, zastupuje starostu.

Výbory
Finanční výbor - předsedkyně Bc. Marie Čížová
Kontrolní výbor - předsedkyně JUDr. Anna Bradávková

Kulturní komise

předsedkyně: Ludmila Kučerová 
členové: Renata Bajgerová, Táňa Dvořáčková, MUDr. Jana Izsófová, Mgr. Ivana Rampáčková, Milan Rozsypal
 
Sociální komise   

předsedkyně: Naděžda Blažejová                                                                              členové: Mgr. Libor Jeřábek, Marie Kosková, Eva Tučková


Zaměstnanci
Matrika, účetnictví:

Ilona Hrdličková
Referent:
Božena Balážová

Starosta odpovídá za činnost vyplývající ze zákona o obcích a povinnosti určení organizačním řádem nebo udělené rozhodnutí rady. Zodpovídá za plnění úkolů v přenesené působnosti státní správy.

Místostarosta zodpovídá za úseky určené organizačním řádem a plnění úkolů, které vyplývají z rozhodnutí rady. Má na starosti komise. V dlouhodobé nepřítomnosti starosty přebírá jeho povinnosti.

Určení členové rady zvoleni zastupitelstvem jako členové výborů odpovídají za výbory určené organizačním řádem a za plnění úkolů stanovených výborům zastupitelstvem obce.

Tento organizační řád byl schválen na zasedání zastupitelstva obce v Kosticích dne 9.12.2002