Obsah

Památky a hřbitov

Památky a hřbitov

Kaple sv. Terezie

Kaplička sv. Kříže

Balíkových kaplička

Socha sv. Jana Nepomuckého

Hřbitov

Fotogalerie
 

Kaple sv. Terezie

„R. 1857 postavena byla nákladem obce kaple se zvonicí na rozcestí k Břeclavě, Lanžhota a Tvrdonicím a vysvěcena r. 1861 ke cti sv. Terezie“. Kaple byla několikrát opravena, naposled v roce 2012 z dotačního programu MK ČR „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obce s rozšířenou působností pro rok 2012“. Kaple je v užívání Kostelní jednoty sv. Terezie.

NOHÁČ, Jan: Kostice, Břeclavský okres. Vlastivěda moravská, Brno 1911, s. 209.

 

Kaplička sv. Kříže

„Kaplička na konci „Uličky“ je prastarého původu a když již hrozila sesutím, byla r. 1861 přestavěna.“ V roce 1930 byla kaple zbořena a postavena o kousek dál. Kaplička je u hřbitova, naposled byla opravena v roce 2010 opět z dotačního programu MK ČR „Podpora obnovy kulturních památek 2010“. O kapličku pečuje paní Marie Jeřábková.

NOHÁČ, Jan: Kostice, s. 209; Kostice, [ed. J. Janák]: Brno 1991, s. 151

 

Balíkových kaplička

Kapličku dal postavit na hranici mezi Kosticemi a Lanžhotem Josef Balík spolu se svou ženou Annou v roce 1898. Potomci zakladatelů kapličky soustavně o kapličku pečují. Poslední oprava této sakrální stavby byla provedena Obcí Kostice, která je vlastníkem objektu, v roce 2008 s finanční podporou MK ČR ze stejného programu jako u předchozích staveb. O kapličku se starají manželé Josef a Božena Severinovi.

MATUZSKOVÁ, Jitka: Soupis památkové chráněných kapliček v okrese Břeclav, RegioM 94, 1995, s. 31

 

Socha sv. Jana Nepomuckého

Je umístěna poblíž kaple sv. Terezie. Není známo, kdy byla socha postavena, je doloženo opatření této sochy novým soklem v roce 1908. Poslední oprava proběhla v roce 2000 s poskytnutím dotace.

Kostice, [ed. J. Janák]: Brno 1991, s. 152

 

Hřbitov

Hřbitov byl v obci založen v roce 1874, v roce 1906 byl rozšířen. Ve čtyřicátých letech 20. stolení došlo k úpravě rozmístění hrobů a následně pohřbívání do jednotlivých řad. Této práce se ujali pan Jan Tichý a Ludvík Úlehla, jejich zásluhou má hřbitov dnešní vzhled. V roce 1979 vybudovala obec před vstupem na hřbitov smuteční obřadní síň, v letech 2005 a 2006 byly na hřbitově vybudovány pevné chodníky ze zámkové dlažby a v roce 2012 nově zpevněna dlažbou hlavní hřbitovní cesta. Hlavní kříž na hřbitově byl odborně opraven v roce 2009, i tato oprava byla realizována z již citovaného dotačního programu MK ČR.

Kostice, [ed. J. Janák]: Brno 1991, s. 153; vzpomínky Jana Tichého, kronikáře obce.

Nahoru

FOTOGALERIE