Obsah

Současnost obce

 

V obci je evidováno 724 budov, počet obyvatel 1829.

Životní podmínky

Kostice jsou vybaveny plynofikačním řádem, vodovodním řádem a kanalizací, na kterou navazuje ČOV. Dále je v místě vybudováno rozvod kabelové televize se 504 uživateli, s možností připojení na internet. Po celé obci jsou zpevněné komunikace.

V obci podniká 45 podnikatelů a živnostníků, včetně podnikání v zemědělství, částečně zaměstnávají místní občany. Pracovních míst je v obci minimum, občané za prací dojíždějí, dopravu zajišťuje firma BORS, a.s. 

Z občanské vybavenosti slouží občanům prodejny potravin a smíšeného zboží v počtu 2 a 3 pohostinství, výdejna léků, sál bytového domu pro seniory s kapacitou 80 míst, obecní klub s kapacitou 35 míst, 2 tenisové kurty, dětská hřiště a víceúčelová hřiště. Služby poskytují masáže, pedikúru, kosmetiku a 2 kadeřnictví. Dále lze využít služeb místních řemeslníků - stolařství, truhlářství, zámečnictví atd.