Obsah

sd 2022sd 2022


SVOZ POPELNIC

Roční poplatek na rok 2022 za svoz popelnic je stanoven na částku 500,- Kč na osobu.

Při bezhotovostní platbě za popelnici na účet obce č. 4324651/0100 uveďte jako variabilní symbol číslo popisné.

Po zaplacení ročního poplatku "za popelnice" dostanete tištěný svozový kalendář a plastové pytle na tříděný odpad, který se vždy poslední den v měsíci sváží od domů: papír, PET láhve a nápojové kartony.

2022

 


- 1x za 14 dní se sváží biologicky rozložitelný komunální odpad v popelnicích (pytle se nevozí!)
- pokud potřebujete vyvézt bioodpad i mimo svoz nebo otvírací dobu sběrného dvora, je přistaven velkoobjemový kontejner.
Prosíme, abyste i do tohoto kontejneru vyváželi pouze bioodpad - NE plastové květináče, ani plastové pytle s bioodpadem.