Obsah

sd

Po zaplacení ročního poplatku "za popelnice" dostanete tištěný svozový kalendářplastové pytle na tříděný odpad, který se vždy poslední den v měsíci sváží od domů: papír, PET láhve a nápojové kartony.

 

 

 


- 1x za 14 dní se sváží biologicky rozložitelný komunální odpad v popelnicích (pytle se nevozí!)
- pokud potřebujete vyvézt bioodpad i mimo svoz nebo otvírací dobu sběrného dvora, je přistaven velkoobjemový kontejner.
Prosíme, abyste i do tohoto kontejneru vyváželi pouze bioodpad.