Obsah

MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ S LEDOVOU PLOCHOU KOSTICE

 

PROVOZ A SPRÁVA HŘIŠTĚ

 • Majitelem Sportovního areálu Kostice je obec Kostice, nám. Osvobození 445/14, 691 52 Kostice, IČ 00283274.

  Provozovatelem je TJ Sokol Kostice – oddíl kopané, pobočný spolek, Kostice č. 724, IČ 06356346 - odpovědná osoba p. Peteřík (správce areálu).

  Odpovědná osoba za provoz a organizaci ledové plochy – p. Petr Ciprys (za obec Kostice).

 • Provozní doba hřiště je od 8:00 do 22:00 hodin.
 • Rezervaci lze zajistit prostřednictvím rezervačního systému, který je k dispozici na www.kostice.cz.
 • Skupiny dětí s trvalým pobytem v obci do 18 let mohou v letní době hřiště využívat bezplatně, ale pouze za trvalého dozoru dospělé osoby s trvalým pobytem v obci, rezervace musí být zadána dozorující osobou v rezervačním systému.
 • Klíče od hřiště je možné vyzvednout a odevzdat po telefonické domluvě u správce hřiště nebo jím pověřené osoby.
 • Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem smluvený čas a dbát pokynů a upozornění správce hřiště, po celou dobu dbát bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně majetku.
 • Vstup na hřiště v letním období je povolen pouze v čisté obuvi a na kolečkových bruslích, v zimním období na ledovou plochu v bruslích.
 • Vstupující osoby se zavazují udržovat pořádek v celém areálu hřiště a veškerý odpad budou vhazovat do odpadkového koše.
 • Uživatelé vstupují do areálu na vlastní nebezpečí a zodpovědnost.
 • Úhrada poplatků je možná na Obecním úřadu Kostice v úředních hodinách (při platbě předem) nebo u správce sportovního areálu či jím pověřené osoby. Fakturu za užívání hřiště hlaste předem, vystavena bude na obecním úřadu (osvobozeno od DPH).
 • V případně nepříznivých klimatických podmínek nebo z bezpečnostních, technických či organizačních důvodů může být rozhodnutím provozovatele, prostřednictvím správce, provoz omezen či zcela zrušen.
 • Uživatelé jsou povinni dodržovat pokyny správce a v případě jakéhokoliv porušení tohoto řádu, mohou být uživatelé správcem z užívání hřiště vyloučeni.
 • Kapacita ledové plochy pro veřejné bruslení je 30 osob - uživatelů.

 

PROVOZNÍ ŘÁD MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ

Letní povrch multifunkčního hřiště s umělou trávou

- je vhodný na tenis, florbal, volejbal, nohejbal, házenou, basketbal, badminton.

 

Letní povrch multifunkčního hřiště STILMAT

- je vhodný na inline, florbal, malou kopanou, hokejbal.

Pro oba povrchy je povoleno používat veškeré typy tenisových a sálových bot.

Je nutno udržovat hřiště v čistotě a před vstupem na hrací plochu si důkladně očistit obuv.

 

Zimní povrch multifunkčního hřiště s ledovou plochou

- je vhodný na bruslení a hokej.

Pro tyto sportovní aktivity je povoleno používat brusle.

 

NA HŘIŠTI JE ZAKÁZÁNO:

 • konzumovat jídlo a nápoje, používat žvýkačky,
 • vstupovat na sportoviště v atletických tretrách s ocelovými hřeby, fotbalové obuvi a obuvi, která svým charakterem může poškodit sportovní povrch (fotbalové turfy),
 • manipulovat s ostrými předměty,
 • kouření a používat hřiště v podnapilém stavu,
 • používat rozmrazující chemikálie a posypové soli, které svojí agresivitou mohou povrch trvale poškodit,
 • odstraňovat sníh a led.

 

PROVOZOVATEL NENESE ODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ ÚRAZY VZNIKLÉ PŘI PROVOZOVÁNÍ SPORTU.

SOUČASNĚ NEODPOVÍDÁ ZA PŘÍPADNOU ZTRÁTU ODLOŽENÝCH VĚCÍ.

 

Pokud se stane při sportovní činnosti jakékoliv poškození hřiště, je třeba tuto skutečnost ihned nahlásit správci hřiště nebo odpovědné osobě za obec Kostice.

 

Po ukončení sportovní činnosti je uživatel povinen po sobě celé hřiště zkontrolovat a uklidit.

NEBRUSLÍME