Obsah

TJ Sokol

ficiální název: TJ Sokol Kostice, z.s.

 

Předseda: Miroslav Ořeský

email: oremi@seznam.cz

mobil: 737 740 462

 

Jednatelka: Věra Krásná

Členové výboru: Milena Hraběová

                                 Miroslav Martuška

 

PING PONG 

TJ Sokol nabízí všem občanům zahrát si ping pong. K dispozici je velmi kvalitní stůl, rakety a míčky.

Cena 100 Kč/hodinu, počet osob není omezen.

Rezervace: Miroslav Ořeský, mobil. 737 740462

 

 

 

Historie a současnost

Budova sokolovny v Kosticích byla postavena v roce 1929 svépomocí členů a za podpory ČOS.

Základní kámen byl položen 10.6.1928 a 1.10.1929 byla sokolovna slavnostně otevřena.

Byla postavena jako víceúčelový sál. V první řadě samozřejmně ke cvičení, ale také k pořádání tanečních zábav, divadelních představení, tělovýchovných besídek a ostatních kulturních akcí.

Budova sokolovny prošla mnohými úpravami. Původní podlaha byla nahrazena parketami, lokální vytápění na pevná paliva bylo nahrazeno topením naftovým, pak ústředním topením na tuhá paliva - nyní na plyn.

V roce 1955 bylo v sokolovně v "akci Z" přistavěno jeviště. V suterénu byla kotelna, společenská místnost, posilovna, sprchy. Nyní prochází celý suterén i s přilehými prostorami vedle jeviště rekonstrukcí.

V roce 1968 - 69 byla provedena generální oprava elektrické instalace a další ještě v roce 1988. Upravilo se vnitřní vybavení sálu - stropy, obložení stěn, přístavba přísálí, nové sociální zařízení, výčep a prostor před ním, byla zřízena malá kuchyňka.

Z promítací kabiny vznikla úpravou klubovna pro schůzovou činnost. V současné době slouží sál sokolovny především ke cvičení a tréninkům oddílu JUDA, MG a ASPV. V zimních měsících zde trénují i žákovské složky oddílu kopané.

 

Kromě TJ Sokol využívají sokolovnu i ostatní společenské organizace v obci, tj. Myslivci, Vinaři, Zahrádkáři, Rybáři, krojovaná chasa apod.

V lednu zde pořádá Slovácký krůžek Krojový ples, v únoru zde bývá tradiční Maškarní karneval, který pořádá TJ, v březnu Výstava vín, v dubnu Dívčí vínek, v květnu oslava Svátků matek. V září Přehlídka dětských folklórních souborů, v říjnu tradiční krojové hody, v prosinci Beseda u cimbálu, Vánoční zpívání a další nahodilé a nárazové akce, vč. různých oslav.

V roce 2012,2013 došlo k výrazným úpravám vnitřního prostředí sokolovny. Byla zřízena a vybavena posilovna, která slouží jak oddílům juda a páky, tak i široké veřejnosti. Dále byla zrekonstruována šatna, nářaďovna a výčep.

Došlo k výměně osvětlení pódia a vymalování celé sokolovny.

Během týdne se v budově sokolovny vystřídá na 100 sportovců a cvičenců. Pravidelně zde trénuje oddíl juda, páky, badmintonu, ZRTV, kondičního cvičení žen.

Sál je rovněž pronajímán různým organizacím k prodeji zboží, pořádání akcí, ale i jednotlivcům např. k oslavě narozenin.