Kostice - Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

Nastavení velikosti písma
+

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím

 

 1. NÁZEV:  Obec Kostice

   
 2. DŮVOD O ZPŮSOB ZALOŽENÍ

Obec Kostice je územně samosprávný celek, který vznikl na základě zákona č. 367/1190 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. V současnosti se právní postavení obce řídí zákonem č. 128/2000Sb., o obcích, v platném znění.

 

 1. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
 • zastupitelstvo obce zřizuje finanční výbor, kontrolní výbor
 • rada obce zřizuje kulturní a sociální komisi
 • starosta obce
 • obecní úřad – není členěn na odbory, funkce tajemníka není zřízena

 

 1. KONTAKTNÍ SPOJENÍ

         4.1.Kontaktní poštovní adresa: Obec Kostice, nám. Osvobození 445/14, 691 52 Kostice

         4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: nám.Osvobození 445/14, 691 52 Kostice

         4.3. Úřední hodiny: po    8.00 – 11.00       12.00 – 17.00

                                               út     8.00 – 11.00       

                                               st     8.00 – 11.00       12.00 – 18.00

                                               čt     8.00 – 11.00       12.00 – 16.00

                                               pá    8.00 – 11.00

         4.4. Tel.:  519 338 203

         4.5. Adresa internetových stránek: www.kostice.cz

   4.6. Adresa e-podatelny: podatelna@kostice.cz

   4.7. Další elektronické adresy: starosta@kostice.cz, mistostarosta@kostice.cz,
                                                   urad@kostice.cz,
                                                   ktv@kostice.cz

   4.8. ID datové schránky: 2zybdgu

 

5. Bankovní spojení: KB Břeclav, č.ú. 4324651/0100

 

6. IČ: 00283274

 

7. DIČ: není

 

8. DOKUMENTY

8.1. seznamy hlavních dokumentů

Úřední deska, Veřejné vyhlášky, Obecně závazné vyhlášky, Usnesení ZO, Usnesení RO

 

9. ŽÁDOSTI O INFORMACE

podle zákona č. 106/1999 Sb. lze podat  

 • osobně, tj. ústně i písemně – adresa OÚ
 • elektronicky – podatelna@kostice.cz
 • písemně poštou – na adresu OÚ

   

10. PŘÍJEM ŽÁDOSTI A DALŠÍ PODÁNÍ

podatelna: osobně, elektronicky, písemně, telefonické podání na tel. 519 338 203

 

11. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY:  dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a dle zákona č. 106/1999 Sb., § 15 odst. 4

 

12. POPISY POSTUPŮ NÁVODY PRO ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍCH SITUACÍ   www.krizport.cz a www.firebrno.cz

 

13. VÝROČNÍ ZPRÁVA PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.

 

14. POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJU

Pověřenec pro ochranu osobních údajů