Obsah

Rozpočet Kostice

Nedaňové položka Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv
4,97 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 3 327 000 Kč
Upravený rozpočet 4 060 400 Kč
Skutečné plnění 4 191 712 Kč
Plnění 103,23 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Ostatní záležitosti spojů 2 300 000 2 300 000 2 416 360 105,06
Pohřebnictví 400 000 342 700 342 720 100,01
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 300 000 300 000 292 377 97,46
Záležitosti pošt 200 000 338 000 337 646 99,90
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 120 000 454 400 483 720 106,45
Činnosti knihovnické 5 000 61 400 61 395 99,99
Rozhlas a televize 2 000 2 700 2 750 101,85
Nebytové hospodářství 0 120 000 114 117 95,10
Činnost místní správy 0 4 000 4 070 101,75
Ostatní záležitosti kultury 0 101 000 100 976 99,98
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 0 200 200 100,00
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0 4 000 3 916 97,90
Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 0 30 000 29 465 98,22
Bytové hospodářství 0 2 000 2 000 100,00
Celkem 3 327 000 4 060 400 4 191 712 103,23
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.