Obsah

Rozpočet Kostice

Nedaňové položka Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků
1,87 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 1 430 000 Kč
Upravený rozpočet 1 574 000 Kč
Skutečné plnění 1 577 641 Kč
Plnění 100,23 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 1 340 000 1 448 600 1 452 265 100,25
Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené 90 000 91 800 91 789 99,99
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0 33 600 33 587 99,96
Celkem 1 430 000 1 574 000 1 577 641 100,23
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.