Obsah

Rozpočet Kostice

Nedaňové položka Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí
0,97 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 710 000 Kč
Upravený rozpočet 740 000 Kč
Skutečné plnění 813 967 Kč
Plnění 110,00 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 300 000 269 000 331 070 123,07
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 230 000 230 000 235 950 102,59
Bytové hospodářství 120 000 128 000 128 200 100,16
Nebytové hospodářství 60 000 105 000 110 747 105,47
Pohřebnictví 0 8 000 8 000 100,00
Celkem 710 000 740 000 813 967 110,00
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.