Obsah

Rozpočet Kostice

Nedaňové položka Příjem z úroků
0,00 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 2 000 Kč
Upravený rozpočet 2 000 Kč
Skutečné plnění 13 Kč
Plnění 0,65 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 000 2 000 13 0,65
Celkem 2 000 2 000 13 0,65
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.