Obsah

Rozpočet Kostice

Nedaňové položka Příjem z podílů na zisku a dividend
0,03 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 23 000 Kč
Upravený rozpočet 26 600 Kč
Skutečné plnění 26 663 Kč
Plnění 100,24 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 23 000 26 600 26 663 100,24
Celkem 23 000 26 600 26 663 100,24
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.