Obsah

Rozpočet Kostice

Nedaňové položka Přijaté peněžité neinvestiční dary
0,09 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 0 Kč
Upravený rozpočet 73 000 Kč
Skutečné plnění 73 000 Kč
Plnění 100,00 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Činnosti knihovnické 0 11 000 11 000 100,00
Ostatní záležitosti kultury 0 2 000 2 000 100,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0 60 000 60 000 100,00
Celkem 0 73 000 73 000 100,00
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.