Obsah

Rozpočet Kostice

Nedaňové
9,27 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 5 652 000 Kč
Upravený rozpočet 7 593 000 Kč
Skutečné plnění 7 806 966 Kč
Plnění 102,82 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
3 327 000 4 060 400 4 191 712 103,23
1 430 000 1 574 000 1 577 641 100,23
710 000 740 000 813 967 110,00
160 000 797 000 805 573 101,08
23 000 26 600 26 663 100,24
2 000 2 000 13 0,65
0 4 000 3 790 94,75
0 296 000 295 707 99,90
0 20 000 18 900 94,50
0 73 000 73 000 100,00
Celkem 5 652 000 7 593 000 7 806 966 102,82
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.