Obsah

Rozpočet Kostice

Kapitálové položka Příjem z prodeje pozemků
22,06 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 11 000 000 Kč
Upravený rozpočet 18 641 000 Kč
Skutečné plnění 18 587 895 Kč
Plnění 99,72 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Územní rozvoj 11 000 000 17 000 000 16 947 301 99,69
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0 1 641 000 1 640 594 99,98
Celkem 11 000 000 18 641 000 18 587 895 99,72
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.