Obsah

Rozpočet Kostice

Kapitálové položka Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku
1,78 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 0 Kč
Upravený rozpočet 1 500 000 Kč
Skutečné plnění 1 500 000 Kč
Plnění 100,00 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 0 1 500 000 1 500 000 100,00
Celkem 0 1 500 000 1 500 000 100,00
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.