Obsah

ukončení metaliky

Programy metalické televizemetalika končítv

d

Dohoda o ukončení smlouvy na užívání sítě kabelového televizního rozvodu (metalická síť)


Provozovatelem Kabelové televize Kostice je společnost KABEL SAT s.r.o., Křižanovice u Bučovic 217, Bučovice 685 01, e-mail: kabelsat@seznam.cz., IČO: 26883104

Orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) se sídlem v Praze.