Obsah

CHYSTANÉ STANOVENÍ ZÓNY HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ A DOPAD NA OBEC A OBČANY KOSTIC

Zóna havarijního plánování Podzemního zásobníku plynu Tvrdonice se týká i sond, které zasahují do zastavěného území obce Kostice a blízkého okolí. Vyhlášení zóny v navrhovaném rozsahu se dotkne občanů bydlících v blízkosti těchto sond a dotkne se i majitelů nemovitostí v areálu bývalého ZD.

Ze současných informací vyplývá, že vyhlášením Zóny havarijního plánování PZP Tvrdonice dojde k omezení rozvoje této lokality a je možné, že budou dotčena majetková práva, tj. hodnota nemovitostí občanů.

Zveřejňujeme proto informace, které jsme obdrželi na jednání s firmou innogy a Krajským úřadem JMK, včetně mapy, kam má zóna zasahovat.

Stanovení zóny havarijního plánování pro innogy Gas Storage

Přehledová mapa

Pokud chcete připomínkovat předložený návrh zón, můžete tak učinit do 11.12.2019 osobně na Obecním úřadu Kostice nebo elektronicky na starosta@kostice.cz. 

 

Mgr. Libor Balga, starosta

Kalendář akcí

06.12.2019

t

Tvořivý večer

Přijďte si vyrobit krásný náramek z minerálních kamenů - pro sebe nebo jako dárek pod stromeček pro své blízké. Malé občerstvení zajištěno. Na kurz je potřeba se přihlásit předem na telefonu 773 86 96 00, abychom mohli zajistit dostatek materiálu ke tvoření. Těšíme se na vás :-)

Detail

07.12.2019

s

Mikulášský turnaj v JUDU

Každoroční judistická událost

Detail

11.12.2019

č

Česko zpívá koledy v Kosticích

Přijďte si se sousedy zazpívat vánoční koledy. I svařáček bude...

Detail

15.12.2019

v

Vánoční zpívání

Vánoční koncert místních sborů a Kostičánku - přijďte se naladit na nadcházející svátky...

Detail