Obsah

MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ S LEDOVOU PLOCHOU KOSTICE

 

PROVOZ A SPRÁVA HŘIŠTĚ

 • Majitelem Sportovního areálu Kostice je obec Kostice, nám. Osvobození 445/14, 691 52 Kostice, IČ 00283274.

  Provozovatelem je TJ Sokol Kostice – oddíl kopané, pobočný spolek, Kostice č. 724, IČ 06356346 - odpovědná osoba p. Peteřík (správce areálu).

  Odpovědná osoba za provoz a organizaci ledové plochy – p. Petr Ciprys (za obec Kostice), tel. 725 590 237.

 • Provozní doba hřiště je od 8:00 do 22:00 hodin.
 • Rezervaci lze zajistit prostřednictvím rezervačního systému, který je k dispozici na www.kostice.cz.
 • Skupiny dětí s trvalým pobytem v obci do 18 let mohou v letní době hřiště využívat bezplatně, ale pouze za trvalého dozoru dospělé osoby s trvalým pobytem v obci, rezervace musí být zadána dozorující osobou v rezervačním systému.
 • Klíče od hřiště je možné vyzvednout a odevzdat po telefonické domluvě u správce hřiště nebo jím pověřené osoby.
 • Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem smluvený čas a dbát pokynů a upozornění správce hřiště, po celou dobu dbát bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně majetku.
 • Vstup na hřiště v letním období je povolen pouze v čisté obuvi a na kolečkových bruslích, v zimním období na ledovou plochu v bruslích.
 • Vstupující osoby se zavazují udržovat pořádek v celém areálu hřiště a veškerý odpad budou vhazovat do odpadkového koše.
 • Uživatelé vstupují do areálu na vlastní nebezpečí a zodpovědnost.
 • Úhrada poplatků je možná na Obecním úřadu Kostice v úředních hodinách (při platbě předem) nebo u správce sportovního areálu či jím pověřené osoby. Fakturu za užívání hřiště hlaste předem, vystavena bude na obecním úřadu (osvobozeno od DPH).
 • V případně nepříznivých klimatických podmínek nebo z bezpečnostních, technických či organizačních důvodů může být rozhodnutím provozovatele, prostřednictvím správce, provoz omezen či zcela zrušen.
 • Uživatelé jsou povinni dodržovat pokyny správce a v případě jakéhokoliv porušení tohoto řádu, mohou být uživatelé správcem z užívání hřiště vyloučeni.

 

PROVOZNÍ ŘÁD MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ

Letní povrch multifunkčního hřiště s umělou trávou

- je vhodný na tenis, florbal, volejbal, nohejbal, házenou, basketbal, badminton.

 

Letní povrch multifunkčního hřiště STILMAT 

- je vhodný na inline, florbal, malou kopanou, hokejbal.STILMAT

Pro oba povrchy je povoleno používat veškeré typy tenisových a sálových bot.

Je nutno udržovat hřiště v čistotě a před vstupem na hrací plochu si důkladně očistit obuv.

 

Zimní povrch multifunkčního hřiště s ledovou plochou

- je vhodný na bruslení a hokej.kluziště

Pro tyto sportovní aktivity je povoleno používat brusle.

 

NA HŘIŠTI JE ZAKÁZÁNO:

 • konzumovat jídlo a nápoje, používat žvýkačky,
 • vstupovat na sportoviště v atletických tretrách s ocelovými hřeby, fotbalové obuvi a obuvi, která svým charakterem může poškodit sportovní povrch (fotbalové turfy),
 • manipulovat s ostrými předměty,
 • kouření a používat hřiště v podnapilém stavu,
 • používat rozmrazující chemikálie a posypové soli, které svojí agresivitou mohou povrch trvale poškodit,
 • odstraňovat sníh a led.

 

PROVOZOVATEL NENESE ODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ ÚRAZY VZNIKLÉ PŘI PROVOZOVÁNÍ SPORTU.

SOUČASNĚ NEODPOVÍDÁ ZA PŘÍPADNOU ZTRÁTU ODLOŽENÝCH VĚCÍ.

 

Pokud se stane při sportovní činnosti jakékoliv poškození hřiště, je třeba tuto skutečnost ihned nahlásit správci hřiště nebo odpovědné osobě za obec Kostice.

 

Po ukončení sportovní činnosti je uživatel povinen po sobě celé hřiště zkontrolovat a uklidit.

CENÍK

Vstup v zimní sezóně 2023/2024 na ledovou plochu je zpoplatněn:

Děti do 18 let 50 Kč/90 minut
Rodinná permanentka pro občany s trvalým pobytem v Kosticích (dítě do 18 let = 1 razítko/30 Kč/90 minut, dospělý = 2 razítka/60 Kč/90 minut) 300 Kč za 10 vstupů/razítek
Dospělí 70 Kč/90 minut
Pronájem hřiště pro skupinu 3.000 Kč/90 minut + 300 Kč za použití kabin
Pronájem hřiště pro místní spolky 2.000 Kč/90 minut 
MŠ Kostice v rámci výuky zdarma 
ZŠ Tvrdonice v rámci výuky 30 Kč/osoba/45 minut
Jiné školy v dopoledních hodinách (max. 30 dětí) 1000 Kč/45 minut

V případě pronájmu celého areálu cenu pronájmu určuje obec Kostice.

 

Platbu je nutné provést:

- na místě hotově správci hřiště,

- předem na obecním úřadu v úředních hodinách,

- rodinné permanentky pro občany s trvalým pobytem v Kosticích v prodeji pouze na obecním úřadu v úředních hodinách

Rodinné permanentky je možné uplatnit v době vyhrazené pouze pro držitele permanentek, ale také při veřejném bruslení. 

 


Vstup v letní sezóně na multifunkční hřiště (oba povrchy) je zpoplatněn: 100 Kč/60 minut

Objednání plochy na tel.: 721 651 954 p. Včelková.

- skupina dětí do 18 let pod dozorem osoby starší 18 let s trvalým pobytem v obci - zdarma

- při pravidelných a plánovaných akcích cenu určuje obec Kostice.

Projekt Výstavba skladu sportovních pomůcek u fotbalového hřiště – obec Kostice“ byl spolufinancován v roce 2023 z prostředků Národní sportovní agentury.

nsa