Obsah

MO Českého mysliveckého svazu

MO Českého mysliveckého svazu

Kontakt

Fotogalerie
 

Myslivost v obci Kostice vykonávalo v 80. letech minulého století Myslivecký spolek Kostice.

Sdružení mělo do 30 členů.

Dlouholetým předsedou byl Michal Darmovzal. Po něm Jan Buček. Mysliveckým hospodářem Josef Kubík a po té Bohuslav Rozsypal.

V honitbě Kostice se v  době kolem roku 1980 lovilo cca 600-700 zajíců a kolem 150 bažantů, 12 kusů srnčí zvěře. Černá zvěř byla lovena ojediněle.

V v. 1981 došlo k násilnému slučování honiteb. Honitba Kostice zanikla. Kostičtí myslivci jako jediní protestovali. Ze strany okresních úředníků na ně byl vyvíjen nevybíravý nátlak, vyhrožování o odebrání loveckých lístků apod.

Honitba byla rozdělena do Břeclavi, Lanžhota a Tvrdonic. Většina myslivců přešla do Tvrdonic, jeden do Lanžhota, část jich myslivosti zanechala.

V roce 1993 po vydání nových dodatků k zákonu o myslivosti byla vytvořena nová honitba Kostice Honebním společenstvím Kostice. Honitba má 1100 ha. Honebním starostou byl zvolen pan František Rozsypal.

Honitba byla pronajata MS Kostice. Zakládajících členů nového mysliveckého sdružení bylo 26.

V době vzniku nové honitby byl převzat revír se zdecimovanými stavy zaječí i srnčí zvěře.

Proto byla činnost zaměřena na zlepšení stavů zvěře. Byla vybudována nová zařízení, krmelce, napáječky, seníky.

Z důvodu nízkých stavů byl loven zajíc pouze ve vinohradech a to kvůli možným škodám. Výřad byl cca 60 zajíců. Postupně se stavy zvyšovaly a až na 282 ulovených zajíců v roce 1999. Srnčí zvěř byla lovena do 15 kusů ročně. Černá do 15 ks ročně.

Vlivem změn pěstovaných kultur – monokultury a hlavně petržele na zeleno došlo k úbytku zaječí a bažantí zvěře. Zaznamenán byl obrovský nárust lišek. V roce 1995 bylo uloveno katastru Kostic 28 ks dospělých lišek, z toho pomocí norníků hospodáře Jiřího Malacky 20. Zvýšil se také počet černé zvěře. V roce 2008 bylo vyjímečně uloveno 64 kusů divokých prasat.

Úbytek drobné zvěře je doposud markantní. Odlov se ustálil na cca 60 ks zajíců a 30 ks bažantů. Mimo to jsou loveny kachny divoké v počtu kolem 60 ks za rok.

Myslivecké sdružení nemělo vlastní budovu, proto celé roky hospodařilo v pronajatých prostorech. V roce 2007 začali myslivci budovat vlastní zázemí. Hlavním organizátorem byl František Rozsypal. Byla zakoupena budova v areálu bývalého ZD a z ní vybudována myslivecká chata. Později byl dobudován i skladový prostor pro uskladnění krmiva, kotce pro psy a okolí myslivecké chaty osázeno zelení. Zařízení je využíváno mysliveckým sdružením.

Sdružení opakovaně snaží o zvelebení honitby vybudováním krmných zařízení, lizů, napáječek, či umělých nor na odlov lišek. Dále pak opakovanou výsadbou zeleně v honitbě.

20.11.2012, Jiří Malacka

 

Od září 2022 je předsedou spolku p. Petr Barančic, mysliveckým hospodářem Josef Hrabě ml. a pokladníkem Jiří Janulík.

 

Kontakt

Předseda: Petr Barančic, tel. 776 004 635 
 

FOTOGALERIE


Vytvořeno: 12. 3. 2014
Poslední aktualizace: 24. 3. 2023 10:23
Autor: