Obsah

Organizační řád

Obecní zastupitelstvo

V Obci Kostice má 15 členů. Při své činnosti se řídí zákonem o obcích č.128/2000 Sb. a jeho novelami.

Starosta odpovídá za činnost vyplývající ze zákona o obcích a povinnosti určení organizačním řádem nebo udělené rozhodnutí rady. Zodpovídá za plnění úkolů v přenesené působnosti státní správy.

Místostarosta zodpovídá za úseky určené organizačním řádem a plnění úkolů, které vyplývají z rozhodnutí rady. Má na starosti komise. V dlouhodobé nepřítomnosti starosty přebírá jeho povinnosti.

 

Obecní rada

Má 5 členů. Skládá se ze starosty, místostarosty (uvolněný) a dalších tří členů (neuvolněných). Při své činnosti se řídí zákonem o obcích. Naplňuje usnesení obecního zastupitelstva a uděluje úkoly jednotlivým členům rady. Přes místostarostu řídí práci komisí.

 

Výbory

  • Finanční výbor - předsedkyně Bc. Marie Čížová
  • Kontrolní výbor - předsedkyně JUDr. Anna Bradávková


Kulturní komise

předsedkyně: Ludmila Kučerová 
členové: Renata Bajgerová, Táňa Dvořáčková, MUDr. Jana Izsófová, Mgr. Ivana Rampáčková, Milan Rozsypal
 

Sociální komise   

předsedkyně: Naděžda Blažejová

členové: Mgr. Libor Jeřábek, Marie Kosková, Eva Tučková


Zaměstnanci

Matrika, účetnictví:
Ilona Hrdličková
Referent:
Božena Balážová
 

Tento organizační řád byl schválen na zasedání zastupitelstva obce v Kosticích dne 9.12.2002