Obsah

Zakladatelkou kondičního cvičení v Kosticích byla p. Marie Abrahamová, pomyslnou štafetu po ní převzala p. Milena Hraběová.

Zaměřuje se na protahování celého těla za použití různých cvičebních pomůcek (velké i malé míče, posilovací gumy aj.). Součástí je i balanční cvičení na posílení středu těla.

Cvičí se pravidelně ve středu v době od 17 do 18 hodin.

cv