Obsah

Organizační struktura

Starosta

Místostarostka

Rada

 • Mgr. Bohumil Gál
 • Pavel Helešic
 • Vlastislav Baťka

 

Výbory

Finanční výbor  
 • Předsedkyně: Bc. Marie Čížová
 • Členové: Jiří Janulík, Bc. Simona Suchyňová
Kontrolní výbor
 • Předsedkyně: JUDr. Anna Bradávková
 • Členové: Pavel Růžička, Ing. Josef Nešpor
   

Komise

Komise kulturní 

Předsedkyně: Ludmila Kučerová

Členové: Renata Bajgerová, Táňa Dvořáčková, MUDr. Jana Izsófová, Mgr. Ivana Rampáčková, Milan Rozsypal

Komise sociální 

Předsedkyně: Naděžda Blažejová

Členové: Mgr. Libor Jeřábek, Marie Kosková, Eva Tučková

 

Zaměstnanci

 • Matrika, účetnictví: Ilona Hrdličková, email: urad@kostice.cz
 • Referent: Božena Balážová, email: podatelna@kostice.cz
 • správce provozu: Petr Ciprys
 • pracovníci údržby: František Šimko, Vlastimil Bureš, Jaroslav Nešpor
 • uklízečky: Emilie Tréšková, Dagmar Tučková