Obsah

O obci

 

Obec Kostice leží uprostřed národopisné oblasti Podluží. Východní část katastru se rozkládá v nivě řeky Moravy, avšak typické zaplavované louky byly po vodohospodářských úpravách vesměs rozorány. Pod obcí byl vybudován rybník. Zbytek území na vysoké terase pokrývají většinou intenzivně obhospodařované zemědělské kultury.

V obci se nachází památkově chráněná kaple sv. Terezie. Kromě této kaple jsou v Kosticích památkově chráněny ještě kaple sv. Kříže a socha sv. Jana Nepomuckého. Další památky zde sice nejsou, ale ves žije bohatým folklorním životem, tolik typickým pro národopisnou oblast Podluží.

- převzato z knihy Brána do kraje; autoři textu: PhDr. Emil Kordiovský, PhDr. Jiří Danielka 

 

Rázovité krojové hody se konají každoročně první neděli po svátku sv. Terezie (15. října).

 

OBECNÍ PEČEŤ ZNAK A PRAPOR

znakNa dochovaných pečetích obce Kostice jsou používány symboly vinařství a zemědělství - hrozen, vinařský nůž (kosíř) a radlice. 

Zřejmě v roce 1688 byla pečeť Kosticím udělena lichtenštejnskou vrchností tehdejšího břeclavského panství, k němuž Kostice náležely v letech 1471 - 1848.

Dekret o udělení znaku a praporu, symbolů samosprávy obce, byl byl obci udělen Parlamentem ČR dne 5.února 2004. 

Autorem návrhu symboliky znaku i praporu je PhDr. Emil Kordiovský, grafickou podobu zpracoval učitel zdejší Základní školy Tvrdonice František Vala.

- převzato z knihy Kostice na přelomu tisíciletí; autoři textu: PhDr. Emil Kordiovský, JUDr. Anna Bradávková