Obsah

Obec Kostice se nachází 7 km východně od okresního města Břeclav  v Jihomoravském kraji.

Je zde evidováno 724 budov (k 1.1.2021).

statistika

Katastr obce se rozkládá na cca 1245 ha v nadmořské výšce 168 m n.m.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1384. z

OBČANSKÁ VYBAVENOST

Kostice jsou vybaveny plynofikačním řádem, vodovodním řádem a kanalizací, na kterou navazuje ČOV. Po celé obci jsou zpevněné komunikace.

V obci je vybudován metalický rozvod kabelové televize s cca 600 uživateli, v r. 2021 byla zřízena optická datová síť.

Občanům slouží 3 prodejny potravin, masa a smíšeného zboží, 2 pohostinství, výdejna léků, květinářství, hospodářské potřeby, sál bytového domu pro seniory (BDS) s kapacitou 80 míst, obecní klub s kapacitou 35 míst, sportovní areál vybavený tenisovým kurtem a multifunkčním hřištěm v zimě s ledovou plochou, restaurace Sportklub, dětská hřiště a víceúčelová hřiště. 

V obci podniká cca 45 podnikatelů a živnostníků. Za pracovními příležitostmi většina obyvatel dojíždí do blízké Břeclavi, dobře sjízdného Hodonína, Brna i Bratislavy. Obec má autobusové spojení zajištěné IDS JMK.

Služby poskytují masáže, pedikúru, kosmetiku a 2 kadeřnictví. Bližší informace o místních řemeslnících, službách a obchodech najdete v sekci Služby a obchody.


Obec leží uprostřed národopisné oblasti Podluží. Východní část katastru se rozkládá v nivě řeky Moravy, avšak typické zaplavované louky byly po vodohospodářských úpravách vesměs rozorány. Pod obcí byl vybudován rybník. Zbytek území na vysoké terase pokrývají většinou intenzivně obhospodařované zemědělské kultury.

V obci se nachází památkově chráněná kaple sv. Terezie. Kromě této kaple jsou v Kosticích památkově chráněny ještě kaple sv. Kříže a socha sv. Jana Nepomuckého. Další památky zde sice nejsou, ale ves žije bohatým folklorním životem, tolik typickým pro národopisnou oblast Podluží.

- převzato z knihy "Brána do kraje"; autoři textu: PhDr. Emil Kordiovský, PhDr. Jiří Danielka 

 

Rázovité krojové hody se konají každoročně první neděli po svátku sv. Terezie (15. října).

 

OBECNÍ PEČEŤ ZNAK A PRAPOR

znakNa dochovaných pečetích obce Kostice jsou používány symboly vinařství a zemědělství - hrozen, vinařský nůž (kosíř) a radlice. 

Zřejmě v roce 1688 byla pečeť Kosticím udělena lichtenštejnskou vrchností tehdejšího břeclavského panství, k němuž Kostice náležely v letech 1471 - 1848.

Dekret o udělení znaku a praporu, symbolů samosprávy obce, byl byl obci udělen Parlamentem ČR dne 5.února 2004. 

Autorem návrhu symboliky znaku i praporu je PhDr. Emil Kordiovský, grafickou podobu zpracoval učitel zdejší Základní školy Tvrdonice František Vala.

- převzato z knihy "Kostice na přelomu tisíciletí"; autoři textu: PhDr. Emil Kordiovský, JUDr. Anna Bradávková