Obsah

TJ Sokol Kostice, z.s.sokolovna

Předseda: Miroslav Ořeský

email: oremi@seznam.cz

tel.: 737 740 462

 

PING PONG 

TJ Sokol nabízí všem občanům zahrát si ping pong. K dispozici je velmi kvalitní stůl, rakety a míčky.

Cena 100 Kč/hodinu, počet osob není omezen.

Rezervace: Miroslav Ořeský, tel. 737 740 462


Historie a současnost

Budova sokolovny v Kosticích byla postavena v roce 1929 svépomocí členů a za podpory ČOS.

Základní kámen byl položen 10.6.1928 a 1.10.1929 byla sokolovna slavnostně otevřena.

Byla postavena jako víceúčelový sál. V první řadě samozřejmně ke cvičení, ale také k pořádání tanečních zábav, divadelních představení, tělovýchovných besídek a ostatních kulturních akcí.

Budova sokolovny prošla mnohými úpravami. Původní podlaha byla nahrazena parketami, lokální vytápění na pevná paliva bylo nahrazeno topením naftovým, pak ústředním topením na tuhá paliva - nyní na plyn.

V roce 1955 bylo v sokolovně v "akci Z" přistavěno jeviště. V suterénu byla kotelna, společenská místnost, posilovna, sprchy. Nyní prochází celý suterén i s přilehými prostorami vedle jeviště rekonstrukcí.

V roce 1968 - 69 byla provedena generální oprava elektrické instalace a další ještě v roce 1988. Upravilo se vnitřní vybavení sálu - stropy, obložení stěn, přístavba přísálí, nové sociální zařízení, výčep a prostor před ním, byla zřízena malá kuchyňka.

Z promítací kabiny vznikla úpravou klubovna pro schůzovou činnost. V současné době slouží sál sokolovny především ke cvičení a tréninkům oddílu JUDA, MG a ASPV. V zimních měsících zde trénují i žákovské složky oddílu kopané.

V roce 2012 a 2013 došlo k výrazným úpravám vnitřního prostředí sokolovny. Byla zřízena a vybavena posilovna, která slouží jak oddílům juda a páky, tak i široké veřejnosti. Dále byla zrekonstruována šatna, nářaďovna a výčep.

Došlo k výměně osvětlení pódia a vymalování celé sokolovny. 

V roce 2017 obec Kostice pořídila oponu na pódium a zapůjčila nové židle a stoly.


Kromě TJ Sokol využívají sokolovnu i ostatní společenské organizace v obci, tj. myslivci, vinaři, zahrádkáři, rybáři, krojovaná chasa apod.

V lednu zde pořádá Slovácký krúžek krojový ples, v únoru zde bývá ples sportovců, který pořádá TJ Sokol, v březnu dětské maškarní a výstava vín, v dubnu dívčí vínek. V říjnu pak tradiční krojové hody, v prosinci vánoční zpívání a další nahodilé akce, vč. různých oslav.

Během týdne se v budově sokolovny vystřídá na 100 sportovců a cvičenců. Pravidelně zde trénuje oddíl juda, páky, badmintonu a kondičního cvičení žen.

Sál je rovněž pronajímán různým organizacím k pořádání kulturních či sporotovních akcí, ale i jednotlivcům např. k oslavě narozenin.