Obsah

Moravský rybářský svaz, z.s., pobočný spolek Kostice

ryb

Kontakty:

                  předseda - Pavel Král  mobil: 721 902 456 , 792 247 044 

                  jednatel   - David Kalina mobil: 739 558 256

                  hospodář - František Kaňa mobil: 739 008 013

 

Moravský rybářský svaz, z.s., pobočný spolek Kostice jako samostatná organizace vznikla v roce 2001, do té doby byla součástí MRS MO Lanžhot. Pobočný spolek Kostice je součástí Moravského rybářského svazu Brno, z.s.

Pobočný spolek Kostice hospodaří na revíru „Kostická štěrkovna“, části toku Kyjovky a na soukromém revíru „Kopanka“.

Základna spolku sídlí v areálu „Rybářské búdy“ za hřištěm, který má spolek dlouhodobě pronajatý od Obce Kostice. Původní budova byla postavena pracovníky tehdejšího JZD Kostice v 60. letech 20. století a byla užívána jako slepičárna. JZD Kostice budovu později darovalo Českému svazu myslivců Kostice, kteří jí vyklidili, opravili a následně používali jako klubovnu. Nakonec byla prodána sdružení rybářů MRS MO Lanžhot. Od té doby se v areálu i na samotné budově při údržbě odpracovalo mnoho tisíc brigádnických hodin.

Hlavní činností spolku je pravidelné zarybňování revírních vod, údržba břehů a porostu. V zimním období členové prosekávají led, aby se dostal k rybám kyslík.

Spolek se skládá z členské základny a voleného výboru. Složení výboru: předseda Pavel Král, jednatel David Kalina, hospodář František Kaňa, členové výboru Pavel Brázda, Luděk Bušek, Vlastimil Mrákava. Kontrolní a revizní komise: Jiří Abraham, František Šimko.

Ke konci roku 2018 sdružovala organizace v členské základně 246 členů dospělých a 23 dětí.

Pobočný spolek Kostice se snaží vychovávat své následovníky, proto byl pro děti do 15 let založen rybářský kroužek vedený Pavlem Brázdou a Milanem Králem. Děti se scházejí dvakrát měsíčně. Učí se rybářskému řádu, poznávání našich ryb, jejich povoleným lovným délkám a dobám hájení. Procvičují různé rybolovné techniky jako lov na položenou, na plavanou, lov na přívlač, ale také praktické věci – jak správně sestavit udici nebo navazovat háčky. Součástí praktické výuky jsou i výjezdy po revíru a trénink správného nahazování. Dětí se učí být trpělivé, jak se správně chovat v přírodě a jak zacházet šetrně s ulovenou rybou.

Spolek dětem zajišťuje výukové knihy a obrázkové sešity, případně jiné vhodné pomůcky pro výuku. Pro děti jsou také pořádány rybářské závody a tří denní letní pobyt na revíru „Štěrkovna“.

Spolek se ovšem snaží zapojovat i do kulturního dění v obci - v udržovaném areálu Rybářské búdy se odehrává většina letních kulturních akcí v Kosticích. Během prázdninových měsíců si místní i přespolní návštěvníci při Rybářském výletu pochutnávají na smažených a uzených rybách.

Pravidelně třikrát do roka se pořádají denní rybářské závody pro dospělé a zvlášť pro děti. Pro rybáře i nerybáře se také dvakrát do roka koná jarní a podzimní posezení na Kopance.

Kopankarybářské závody

Pavel Král, David Kalina