Obsah

Dne 27.8.2021 byla slavnostně otevřena kompletně rekonstruovaná smuteční síň.

Ještě letos na podzim bude provedena výsadba zeleně dle projektu Ing. Evy Růžičkové.

https://www.rtvj.cz/kostice-slavnostne-otevrely-novou-obradni-sin/

sm1sm2

Smuteční síň a hřbitov projdou v následujících letech postupnou rekonstrukcí

Smuteční síň a hřbitov projdou v následujících letech postupnou rekonstrukcí.

Architektonické řešení vypracovala Ing. Arch. Jana Košut Petrjánošová z Moravské Nové Vsi.

Celkově bude navýšen počet parkovacích míst, dojde k opravě všech hřbitovních zdí, bude obnovena zeleň - s tím souvisí i vybudouvání jímek na záchyt dešťové vody z budovy a ploch, abychom vodu mohli využívat k zavlažování zeleně. Z venkovních prací bude ještě rozvedeno ozvučení, osvětlení, upraveno prostranství před smuteční síní, bude vybudováno kolumbárium a dojde také k rekonstrukci smuteční síně samotné: zmodernizování interiéru, vnitřního osvětlení, mobiliáře, vybudování klimatizace, rekonstrukce sociálního zařízení tak, aby bylo přístupné celoročně. 

Bude posunuta skleněná vstupní zeď a vstupní dveře budou umístěny na střed, aby rakev vyjížděla důstojně středem síně.

Vše jsme promýšleli tak, aby byly co nejvíce zachovány zvyklosti pohřebních obřadů, prostor byl vkusně zmodernizován, ale zároveň jsme chtěli zachovat nadčasovou architekturu budovy a okolí.

A zde prezentujeme vizualizace: čisté linie, sjednocená barevnost, důstojné pietní místo.

 

Příjezd na hřbitov:

příjezd na hřbitov

 

Pohled z ul. Tvrdonská:

s

Pohled od Tvrdonic:

t

 

Pohled ze hřbitova:

a

 

Interiér síně:

k

Rádi vysvětlíme nejasnosti, velmi bychom ocenili Vaše věcné připomínky a postřehy!