Obsah

POPLATKY NA ROK 2023

 

Poplatky za inzerci a oznámení v KTV a IPTV Kostice

- občané Kostic a podnikatelé se sídlem v Kosticích (i pro podnikatelské účely) – zdarma

- ostatní inzerce – 20 Kč/stránka/den (zveřejnění ve smyčce 24/7)

Oznámení o úmrtí – bez poplatku.

Vhodnost obsahu inzerátu a jeho zveřejnění vždy posoudí odpovědný pracovník obce.

Poplatky administruje p. Balážová, tel. 519 338 203, podatelna@kostice.cz.

 

Poplatky za pronájem prostor a movitých věcí v majetku obce Kostice

pronájem sálu BDS, jídelny na 24 hodin

2.000,- Kč

pronájem sálu BDS, jídelny na 4 hodiny

1.000,- Kč

pronájem sálu BDS nebo jídelny na cvičení a výuku 1 hodina - DOSPĚLÍ

100,- Kč

pronájem sálu BDS nebo jídelny na cvičení a výuku 1 hodina - DĚTI

50,- Kč

pronájem skleniček, talířků, příborů na akci

200,- Kč/den

pronájem pivního setu

100,- Kč/den (kauce 1000,- Kč)

pronájem židlí, lehátek

10,- Kč za kus/den (kauce 1000,- Kč)

pronájem malého stanu 3x6 m

200,- Kč/den (kauce 1000,- Kč)

pronájem velkého stanu 6x12 m

500,- Kč/den (kauce 1000,- Kč)

pronájem zeleného prodejního stánku

200,- Kč/den (kauce 1000,- Kč)

 

Pronájmy jsou umožněny pouze fyzickým a právnickým osobám s trvalým bydlištěm či sídlem v Kosticích.

V případě, že spolky pořádají kulturní nebo sportovní akci pro veřejnost, za pronájem neplatí.

Pronájem prostor a movitých věcí vyřizuje p. Petr Ciprys, tel. 725 590 237, spravce@kostice.cz.