Obsah

infokanál

Kabelová televize Kostice, příspěvková organizace, byla rozhodnutím Zastupitelstva obce Kostice k 31.12.2019 zrušena.

Všechny právní akty přecházejí na Obec Kostice.

Roční poplatek za užívání kabelové televize v roce 2021 je 1.200 Kč vč. DPH, tj. 100 Kč měsíčně.

Cena za zřízení nové přípojky činí 5.000 Kč.

Platby převodem posílejte na účet 4324651/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo smlouvy. 


Občané mají též možnost využít inzerci prostřednictvím kabelové televize, poplatek za inzerci je 15 Kč stránka / den, příspěvky lze zaslat na e-mail podatelna@kostice.cz, tel. 519 338 203.

Majitelem kabelové televize je Obec Kostice.

Provozovatelem infokanálu je Petr Uher, J. Palacha 34, Břeclav, IČO: 67549799.

Provozovatelem kabelové televize je RTV - 5 servis, Olbrachtova 10, Břeclav, IČ: 28287185.

 

Upozornění pro uživatele internetu SELFNET

Při problémech s internetem volejte ihned dohledové centrum na telefon 533 383 383, aby bylo možno řešit případné závady.