Obsah

Kabelová televize Kostice, příspěvková organizace, byla rozhodnutím Zastupitelstva obce Kostice k 31.12.2019 zrušena.

Všechny právní akty přecházejí na Obec Kostice.

Roční poplatek za užívání kabelové televize v roce 2022 je 1.620 Kč vč. DPH, tj. 135 Kč měsíčně.

Cena za zřízení nové metalické přípojky činí 5.000 Kč.

Platby převodem posílejte na účet 4324651/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo smlouvy. 


Občané mají též možnost využít inzerci prostřednictvím kabelové televize, poplatek za inzerci je 15 Kč stránka / den, příspěvky lze zaslat na e-mail podatelna@kostice.cz, tel. 519 338 203.