Obsah

Kabelová televize Kostice, příspěvková organizace, byla rozhodnutím Zastupitelstva obce Kostice k 31.12.2019 zrušena.

Všechny právní akty přecházejí na Obec Kostice.

Roční poplatek za užívání metalické (staré) kabelové televize v roce 2023 je 1.620 Kč vč. DPH, tj. 135 Kč měsíčně. Platby převodem posílejte na účet 4324651/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo smlouvy. 

Poplatek za IPTV (sledovanitv.cz) v roce 2023 je ve výši dle Vámi vybraných balíčků, hradí se trvalým příkazem měsíčně - podrobnosti najdete ve smlouvě. Prosíme, abyste dbali zejména na správné zadání variabilního symbolu dle pokynů ve smlouvě. Děkujeme.

Poplatek za internet v roce 2023 je ve výši dle Vámi zvoleného tarifu. Hradí se trvalým příkazem měsíčně - podrobnosti najdete ve smlouvě. Prosíme, abyste dbali zejména na správné zadání variabilního symbolu dle pokynů ve smlouvě. Děkujeme.


Občané mají též možnost využít inzerci prostřednictvím kabelové televize, poplatek za inzerci je 15 Kč stránka / den, příspěvky lze zaslat na e-mail podatelna@kostice.cz, tel. 519 338 203.