Obsah

Sdružení tělesně postižených

 

Svaz tělesně postižených v Kosticích má 263 členů. Členové jsou nejen z Kostic, ale také z okolních obcí:
Tvrdonice - 98, Týnec - 17, Hrušky - 17 a Kostice - 131 členů.

Svaz organizuje pro členy různé kulturní a jiné akce. V loňském roce jsme navštívili termální lázně ve Velkom Mederu (dříve Čalovo) a Mošoni, divadelní představení v Boleradicích a Brně (Městské divadlo), také jsme uskutečnili zájezdy na zámek v Kroměříži a dvakrát prohlídku Vídně, pro velký zájem byly zajištěny autobusy na dva termíny. Dále pravidelně navštěvujeme starší a nemocné členy.

V průběhu roku jsou také propláceny příspěvky na rehabilitační masáže, které taktéž zařizujeme.

Jednou ročně se koná výroční členská schůze s kulturním programem. Každý měsíc se konají výborové schůze společně s desítkářkami.
 

 
 

Kontakt

předsedkyně: Anna Čekalová

sídlo sdružení: Nová 4, Kostice