Obsah

Kaple sv. Terezie

R. 1857 byla postavena nákladem obce kaple se zvonicí na rozcestí k Břeclavi, Lanžhota a Tvrdonicím a vysvěcena r. 1861 ke cti sv. Terezie.

Kaple byla několikrát opravena, generální opravou prošla v roce 2012 z dotačního programu MK ČR „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obce s rozšířenou působností pro rok 2012.

V roce 2021 byla vymalována novým ornamentovým vzorem p. Marie Švirgové z Lanžhota. Asi poprvé ve své historii je ozdobena ornamentem ze všech čtyř stran. Kaple tak dostala "nový kabátek" k 160. výročí vysvěcení. 

Kaple je v užívání Kostelní jednoty sv. Terezie.

kaple detail kaple detail 2 

 

Kaplička sv. Kříže

„Kaplička na konci „Uličky“ je prastarého původu a když již hkaple sv. Kříže 1rozila sesutím, byla r. 1861 přestavěna.“ V roce 1930 byla kaple zbořena a postavena o kousek dál. Kaplička je u hřbitova, naposled byla opravena v roce 2010 opět z dotačního programu MK ČR „Podpora obnovy kulturních památek 2010“. O kapličku pečuje paní Marie Jeřábková.

NOHÁČ, Jan: Kostice, s. 209; Kostice, [ed. J. Janák]: Brno 1991, s. 151

 

Balíkových kaplička

Kapličku dal postavit na hranici mezi Kosticemi a Lanžhotem Josef Balík spolu se svou ženou Annou v roce 1898. Potomci zakladatelů kapličky soustavně o kapličku pečují. Poslední oprava této sakrální stavby byla provedena Obcí Kostice, která je vlastníkem objektu, v roce 2008 s finanční podporou MK ČR ze stejného programu jako u předchozích staveb. O kapličku se starají manželé Josef a Božena Severinovi.

MATUZSKOVÁ, Jitka: Soupis památkové chráněných kapliček v okrese Břeclav, RegioM 94, 1995, s. 31

balíkových detailbalíkových

 

Socha sv. Jana Nepomuckého

Je umístěna poblíž kaple sv. Terezie. Není známo, kdy byla socha postavena, je doloženo opatření této sochy novým soklem v roce 1908. Poslední oprava proběhla v roce 2000 s poskytnutím dotace.

Kostice, [ed. J. Janák]: Brno 1991, s. 152

Nepomuk