Obsah

MO Kynologický klub

MO Kynologický klub

Kontakt

Aktuality

Fotogalerie


Kynologický klub byl založen v roce 1970. Zakládající členové byli ze tří obcí – Kostic, Tvrdonic a Lanžhota.

Zakládajícími členy byli: František Darmovzal, František Gazdík, Zdeněk Gazdík, Ladislav

Od roku 2005 byl předsedou pan Josef Šesták, od roku 2012 je předsedkyní paní Jana Mjakišová.

 

Cílem kynologického klubu je zajištění všestranného sportovního vyžití zájemců a chov a výcvik psů z řad dospělých a mládeže. V současné době klub disponuje 10 aktivními členy. Kromě vlastní výcvikové činnosti zaměřené na sportovní kynologii to znamená zkouškovou a závodní činnosti podle příslušných mezinárodních a národních zkušebních řádů, zde také probíhá příprava v oboru agility (sport se psy, anglicky hbitost). Klub vychovává závodníky a vystavovatele, kteří se pravidelně zúčastňují vrcholných akcí na republikové úrovni. Každoročně pořádá řadu sportovních a propagačních akcí pro veřejnost, dětské dny, úzce spolupracuje se zdejšími školními zařízeními, pro které pořádá ukázky své činnosti včetně letních táborů pro zájemce o výchovu a výcvik psů.

 

Kontakt

předsedkyně: Jana Mjakišová

Stránky klubu www.kk-kostice.estranky.cz