Obsah

Slovácký krúžek Kostice, z.s.

Zjišťovali jsme od pamětníků, kdy slovácký krúžek v Kosticích vznikl, avšak přesné datum nám nikdo již neuměl říct. Pravděpodobně vznikl v padesátých letech minulého století. Oficiálně jsme od 15. ledna 2017 zapsaným spolkem.

Snažíme se, aby v naší obci nezanikly tradice. Součástí krúžku je krojovaná chasa, mužáci, dětský soubor Kostičánek, ženský sbor Kostičanky a patří sem i členové mužského sboru. Máme 89 členů, počet se mění, momentálně spíše k naší radosti narůstá.

Od devadesátých let pořádáme Krojový ples vždy první sobotu v lednu. Už je tradicí, že střídáme každý rok jinou kapelu, chasa tančí moravskou nebo českou besedu. Ples je vždy hojně navštíven.

V první půlce roku se snažíme vymyslet a uspořádát nějakou akci spojenou s tradicemi a folklorem. V loňském roce to bylo vázání šátků a letos velikonoční výstava s tvořením pro děti i dospělé.

Už druhým rokem jsme se vrátili ke Krojovému výletu, kdy se zapojí celý krúžek, mnohdy celé rodiny jdou v kroji průvodem od sokolovny na Rybářskou búdu. Tam proběhne krátký program a následuje zábava.

Největší událostí Kostic jsou hody. Začínají sobotním ručním stavění máje. Máju zvedá několik desítek mužů pod vedením p. Balgy z Tvrdonic. Večer následuje předhodovní zpívání.

Nedělní hody začínají průvodem pro prvního stárka, potom ke starostovi obce a po příchodu do sokolovny jezdí chasa z přespolních obcí, následuje verbuňk za verbuňkem. Po přespolním sóle jsou hošije a zábava pokračuje do rána

Pondělní hody začínají mší u kaple sv. Terezie, následuje průvod na hřbitov k uctění památky zesnulých. Odpolední zábava začíná průvodem k druhému stárkovi. V posledních letech se hojně zapojuje i Kostičánek a průvodem jdou i mužáci. Pro velkou návštěvu dětí probíhá dnes i dětské solo. A protože pondělí je mužácké, na sokolovně se zvolí mužácký stárek, proběhne mužácké solo a všichni vyprovodí mužácké stárky spolu s muzikou domů.

Kostičánek, ženský i mužský sbor vystupuje při různých příležitostech v obci i v okolí.

hody 2021hody 2021 hody 2021hody 2021hody 2021hody 2021 pondělí - Kostičánekhody 2021 - pondělí mužáci

Kontakt:

kruzekkostice@seznam.cz

Odkaz na webové stránky: https://slovacky-kruzek-kostice.webnode.cz/

Odkaz na facebook krúžku: https://www.facebook.com/Slov%C3%A1ck%C3%BD-kr%C3%BA%C5%BEek-Kostice-z-s-395870764079563/