Obsah

Komunitní centrum Kostice

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012395

Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 219 530 Kč

Výše dotace: 1 158 533,50 Kč

Období realizace: 1.3.2019 – 28.2.2021

Projekt je zaměřen na úpravu budovy knihovny v Kosticích. Úpravou objektu vzniknou nové prostory Komunitního centra, které podpoří setkávání a začleňování ohrožených skupin obyvatel do místní komunity. Ohroženou skupinou obyvatel jsou osoby se zdravotním handicapem, senioři a osoby předdůchodového věku, děti a mládež a maminky na mateřské dovolené. V rámci KC se cílové skupiny budou moci účastnit přednášek, workshopů, které jim budou pomáhat v jejich osobním rozvoji a začlenění do komunity.

publicita

knihovna

knihovna

Vedoucí knihovny a komunitního centra: Mgr. Ivana Rampáčková
 

Adresa:
nám. Osvobození 12
691 52 Kostice   
e-mail:  knihovna@kostice.cz  

Webové stránky knihovny: www.knihovnakostice.com

Telefon: +420 608 11 22 40

Katalog knih: https://knihovna.kostice.cz/katalog