Obsah

Vedoucí knihovny a komunitního centra: Mgr. Ivana Rampáčková, DiS.
 

Adresa:
nám. Osvobození 12
691 52 Kostice   
e-mail:  knihovna@kostice.cz  

Webové stránky knihovny: www.knihovnakostice.com

Telefon: +420 608 11 22 40

Katalog knih: https://knihovna.kostice.cz/katalog

koha


publicita PRV

Obec Kostice v roce 2022 a 2023 získala finanční podporu z Programu rozvoje venkova v rámci projektu "Pořízení vybavení komunitního centra pro venkovní aktivity". 

Díky tomu bylo možné pořídit venkovní vybavení komunitního centra a prvky pro volnočasové aktivity v komunitním centru, které umožní realizovat činnosti zaměřené na kulturní a spolkovou činnost v obci Kostice.

Výsledkem projektu budou realizované investiční výdaje v podobě nového pódia, rozkládacího stanu, venkovního mobiliáře k posezení v podobě židlí, lehátek a pivních setů a v neposlední řadě v podobě řečnického, ozvučovacího systému.

Pro podporu vnitřních aktivit budou pořizovány výukové nástroje pro učení a rozvoj dovedností STEAM, interaktivní hry a stavebnice a brýle pro virtuální realitu.

Užitek z projektu budou mít všichni místní obyvatelé obce z řad dětí i dospělých, kteří se pořádaných aktivit aktivně účastní nebo je ve svém volném čase navštěvují. Nové vybavení bude používáno v průběhu celého roku a díky této investici bude podpořen rozvoj venkovské oblasti.

Tímto děkujeme za spolupráci a podporu Místní akční skupině Jižní Slovácko, z.s.

 


publicita

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012395

Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 219 530 Kč

Výše dotace: 1 158 533,50 Kč

Období realizace: 1.3.2019 – 28.2.2021

Projekt je zaměřen na úpravu budovy knihovny v Kosticích. Úpravou objektu vzniknou nové prostory Komunitního centra, které podpoří setkávání a začleňování ohrožených skupin obyvatel do místní komunity. Ohroženou skupinou obyvatel jsou osoby se zdravotním handicapem, senioři a osoby předdůchodového věku, děti a mládež a maminky na mateřské dovolené. V rámci KC se cílové skupiny budou moci účastnit přednášek, workshopů, které jim budou pomáhat v jejich osobním rozvoji a začlenění do komunity.

knihovna

knihovna