Obsah

Zastupitelstvo obce Kostice

Členové zastupitelstva obce

Mgr. Balga Libor

Mgr. Požgayová Vladimíra

Baťka Vlastislav

Blažejová Naděžda

JUDr. Bradávková Anna

Mgr. Čížová Marie

Mgr. Gál Bohumil

Helešic Pavel

MUDr. Izsófová Jana

Janulík Jiří

Kosková Marie   

Kučerová Ludmila         

Rozsypal Milan

Růžička Pavel           

Stiglerová Kateřina


Finanční výbor zastupitelstva obce:

- předsedkyně: Mgr. Marie Čížová

- členové: Jiří Janulík, Bc. Simona Suchyňová

 

Kontrolní výbor zastupitelstva obce:

- předsedkyně: JUDr. Anna Bradávková

- členové: Ing. Josef Nešpor, Pavel Růžička