Obsah

Informace o investičních akcích

2024

1.  Společný prostor pro chodce a cyklisty Kostice-Lanžhot, k.ú. Kostice

   Termín: 2.5.2024 - 30.6.2024
   Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Praha 5
   Cena díla: 3.982 015,92-Kč včetně  DPH

2023

1.  Kostice - obnova místní komunikace ul. Sadová

   Termín: 1.3.2023 - 31.5.2023
   Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., oblast Hodonín, Brněnská 45, Hodonín
   Cena díla: 3.628.661,-Kč včetně  DPH

2.  Novostavba vodní nádrže v k.ú. Kostice

   Termín: 1.3.2023 - 31.3.2024
   Zhotovitel: KAVYL s.r.o., Mohelno 563, 675 75 Mohelno
   Cena díla: 17.108.815,65-Kč včetně  DPH

3.  Kostice - chodník Lanžhotská

   Termín: 1.4.2023 - 31.5.2024
   Zhotovitel: Vítězslav Prajka - stavební práce, Hasova 3091/2, Praha 4
   Cena díla: 364.187,82-Kč včetně  DPH

4.  PD na akci Rekonstrukce mostu Kostice ev.č.DN2-050.1 v k.ú. Kostice

   Termín: 1.7.2023 - 30.4.2024
   Zhotovitel: Viadesigne, s.r.o., Na Zahradách 16, Břeclav
   Cena díla: 889.350,-Kč včetně  DPH

5.  Rekonstrukce fotbalových tribun Kostice - statické posouzení pro FVE

   Termín: 15.6.2023 - 31.7.2023
   Zhotovitel: METAL RYSPOL, s.r.o., Tvrdonice
   Cena díla: 838.509,10Kč včetně DPH

6.  Veřejná budova s komunitním centrum Kostice - oprava střechy

   Termín: 17.7.2023 - 31.8.2023
   Zhotovitel: Vítězslav Prajka - Stavební práce, Hasova 3091/2, Praha
   Cena díla: 1.252.313,17Kč včetně  DPH

7.  Revitalizace kostického rybníka - přípravné a průzkumné práce v zátopě

   Termín: 1.7.2023 - 31.7.2023
   Zhotovitel: KAVYL s.r.o., Mohelno 563, 675 75 Mohelno
   Cena díla: 3 280 320,-Kč bez  DPH

8.  Snížení klimatických změn v k.ú. Kostice

   Termín: 1.9.2023 - 30.11.2023
   Zhotovitel: FLORSYTL s.r.o., Nám. Svobody 362, 686 04 Kunovice
   Cena díla: 2.786.244,43Kč bez  DPH

9.  Kostice  - instalace FVE pro obecní budovy

   Termín: 1.9.2023 - 31.3.2024
   Zhotovitel: SOLSOL s.r.o., Zeleného 652/9,  616 00 Brno
   Cena díla:  9.185040,43Kč včetně  DPH

10.  Kostice - změna účelu užívání RD na tradiční lidový dům Kostice

   Termín: 1.6.2023 - 15.11.2023
   Zhotovitel: Vítězslav Prajka - stavební práce, Hasova 3091/2, Praha 4
   Cena díla: 3.863 995,92Kč včetně  DPH

2022

 

1.  Kostice - TI pro výstavbu RD v lokalitě Padělky III. a IV. etapa a komunikace           a cyklostezka kolem hřbitova

   Termín: 1.3.2021 - 31.7.2022
   Zhotovitel: FIRESTA-Fišer,rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, Brno
   Cena díla: 21 356 500,- Kč vč. DPH

2.  Kostice - sportovní plocha a výstavba parkoviště a chodníku v ul. U Stadionu"

   Termín: 1.2.2021 - 30.5.2021
   Zhotovitel: Vítězslav Prajka - Stavební práce, Hasova 3091/2, Praha
   Cena díla: 3 722 635,62 Kč vč. DPH

3.  Kostice - veřejné osvětlení v lokalitě Padělky III. a IV. etapa SO401 veřejné             osvětlení"

   Termín: březen 2022 - červenec 2022
   Zhotovitel: Reprel s.r.o., Brněnská 3975, Hodonín
   Cena díla: 1 608 828,03 Kč vč. DPH

4.  Kostice - vodovod Luční

   Termín: 2022
   Zhotovitel: Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o., Martina Benky 12,  Hodonín
   Cena díla: 644.470,20 Kč vč. DPH

2021

1. Kostice - oprava smuteční síně

  Termín: 1.2.2021 - 30.5.2021
   Zhotovitel: Vítězslav Prajka - Stavební práce, Hasova 3091/2, Praha
   Cena díla: 5 053 965,- Kč vč. DPH

2.  Kostice - hřbitova obnova VO

   Termín: 1.3.2021 - 30.6.2021
   Zhotovitel: REPREL s.r.o., Brněnská 3975, Hodonín
   Cena díla: 705 617,73- Kč vč. DPH

3.  Kostice - stavební úpravy ploch před hřbitovem

   Termín: 1.4.2021 - 30.6.2021
   Zhotovitel: Stavba a údržba silnic s.r.o., Riegrova 817/37, Břeclav
   Cena díla: 5 019 534,71- Kč vč. DPH

4.  Rozvod optické sítě v obci Kostice - stavba

   Termín: 261 dnů od podpisu smlouvy /od 24.3.2021/
   Zhotovitel: Tagnet s.r.o., Přibická 516, 691 25 Vranovice
   Cena díla: 14 975 862,40 Kč bez DPH

5.  Kostice - oprava stoky "AB-1"

   Termín: 3.5.2021 - 17.5.2021
   Zhotovitel: VHS Břeclav s.r.o., Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav
   Cena díla: 625 341,35 Kč bez DPH

6.  Oprava polní komunikace na p.č. 5177 a p.č. 5309 v rozsahu Kostice přejezd         směr k.ú. Břeclav zahrádky

   Termín: 1.10.2021 - 31.10.2021
   Zhotovitel: STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, Tovární 3, 620 00 Brno
   Cena díla: 998 264,- Kč bez DPH

7.  Obnova zeleně - hřbitov Kostice

   Termín: září 2021 - listopad 2021
   Zhotovitel: KAVYL, s.r.o., Mohelno 563, 67575 Mohelno
   Cena díla: 528 867,22 Kč včetně DPH

8.  Výstavba skladu sportovních pomůcek u fotbalového hřiště - Obec Kostice

   Termín: září - listopad 2021
   Zhotovitel: METAL RYSPOL, s.r.o., Tvrdonice
   Cena díla: 2 026 750,-včetně DPH

9.  Naučná stezka- Krásy Lužního lesa

   Termín: září 2021 - listopad 2021
   Zhotovitel: KAVYL, s.r.o., Mohelno 563, 67575 Mohelno
   Cena díla: 1 322167,- Kč včetně DPH

2020

1.  Kostice - oprava polní cesty

   Termín: 27.4.2020 - 27.5.2020
   Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
   Cena díla: 1 072 723,88,- Kč vč. DPH

2. Komunitní centrum Kostice - stavební práce

    Termín: 2.11.2020 - 27.11.2020
    Zhotovitel: Jiří Darmovzal, Nová 57, Kostice
    Cena díla: 1 088 730,42 vč. DPH

3. Komunitní centrum Kostice - vybavení interiéru

    Termín: 30.11.2020 - 18.12.2020
    Zhotovitel: Dušan Baťka, Zahradní 20, Kostice
    Cena díla: 1 438 859,40 Kč vč. DPH

4. Rekonstrukce části cyklotrasy C Kostice-Anglická alej

    Termín: od podpisu smlouvy - 18.12.2020
    Zhotovitel: Stavba a údržba silnic s.r.o. Břeclav
    Cena díla: 1 582 235,50 Kč vč. DPH

 

2019

1. MŠ Kostice - vestavba jídelního výtahu 

   Termín: 28.2.2019
   Zhotovitel: BV BRUMOVICE VÝTAHY s.r.o. a Vítězslav Prajka, Hasova 3091/2    140       04 Praha 4
   Cena díla: 453.863,- Kč vč. DPH

 

2. Oprava kanalizace Sadová - Pionýrská

   Termín: duben 2019
   Zhotovitel: LIKOMSTAV MORAVA s.r.o., Tvrdonice
   Cena díla: 285.007,50Kč vč.DPH

 

3. Sportklub Kostice

   Termín: 364 dnů od protokolárního předání staveniště (20.6.2019)
   Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín
   Cena díla: 28.895.415,89 Kč vč. DPH

 

4. Kostice-oprava mostu přes Kyjovku 

   Termín: 26.8.-30.11.2019
   Zhotovitel: Stavba a údržba silnic s.r.o., Riegrova 37, 690 02 Břeclav, IČ 26264081
   Cena díla: 2 164 949,97 Kč vč. DPH

 

5. Pořízení traktoru Kioti s příslušenstvím

   Termín dodání: prosinec 2019 a březen 2020
   Zhotovitel: CIME-M, s.r.o., K Silu 1426, 393 01 Pelhřimov, IČ 26095360, provozovna    Střelecká 1138, 691 42 Valtice
   Cena díla: 2.213.695,- Kč vč. DPH

 

 

2018

1. OÚ Kostice a bytový dům - oprava fasády
   Termín: 16.4. - 5.6.2018
   Zhotovitel: Stavební firma PLUS s.r.o. Hodonín
   Cena díla: 1.252.329,-Kč vč.DPH

2. Rekonstrukce vodoinstalace a kanalizace bytové jednoty v budově OÚ Kostice, Nová 142/2
   Termín: 2.1. - 31.3.2018
   Zhotovitel: Josef Trávníček-TOVOX, s.r.o. Břeclav
   Cena díla: 814.895,75Kč vč.DPH

3. Kostice - chodník v ul. Pionýrská
   Termín: 25.4. - 24.6.2018
   Zhotovitel: LIKOMSTAV MORAVA s.r.o., Tvrdonice
   Cena díla: 281.032,13Kč včetně DPH

4. Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětelení obce Kostice
   
Termín: do 30.11.2018
   Zhotovitel: E.ON Energie, a.s. České Budějovice
   Cena díla: 4.437.206,25Kč včetně DPH

5. Kostice - oprava cestního mostu přes Kyjovku u Kostic  ZRUŠENO
   Termín: do 2 měsíců od 1.9.2018
   Zhotovitel: LIKOMSTAV MORAVA s.r.o., Tvrdonice
   Cena díla: 1.123.372,43Kč včetně DPH

6. Kostice - ul. Pionýrská, Sadová, oprava kanalizace
   Termín plnění :do 3 týdnů od 1.9.2018
   Zhotovitel: LIKOMSTAV MORAVA s.r.o., Tvrdonice
   Cena díla: 248.902,58Kč včetně DPH

7. Projektová dokumentace pro stavbu rybníka v k.ú. Kostice /okres Břeclav/
   Termín plnění: do 90-ti pracovních dnů od podpisu smlouvy o dílo
   Zhotovitel: Alcedo, Ing. Martin Růžička,CSc. Jindřichův Hradec
   Cena díla: 295.845,-Kč včetně DPH

8. Smlouva o poskytování poradenských a konzultačních služeb k akci 

    "Výstavba rybníka v k.ú. Kostice /okres Břeclav/
   Termín plnění: bude stanovena po zpracování projektové dokumentace
   Zhotovitel: ALTA PRO, s.r.o. Praha
   Cena díla: 145.200,-Kč včetně DPH

 

2017

1. Kostice, ul. Hlavní, obnova veřejného osvětlení
   Termín: 15.4. - 30.5.2017
   Zhotovitel: REPREL, s.r.o., Hodonín
   Cena díla: 467.141,-Kč včetně DPH

2. Kostice - stavební úpravy dvorku MŠ
   Termín: 15.4. - 31.7.2017
   Zhotovitel: LIKOMSTAV MORAVA s.r.o., Tvrdonice
   Cena díla: 689.956,44Kč včetně DPH

3. Mateřská škola Kostice-stavební úpravy nové třídy
 
  Termín: měsíc říjen-listopad 2017
   Zhotovitel: Vítězslav Prajka, stavební práce, Praha, provoz Kostice
   Cena díla: 485.743,25Kč včetně DPH

4. Bytový dům Kostice, Nová 142/2, renovace bytu ve 2.NP"
    Termín: 1.11.-31.12.2017
    Zhotovitel: Vítězslav Prajka, stavební práce, Praha, provoz Kostice
    Cena díla: 444.628,65Kč včetně DPH

2016

1. Oprava komunikace v ul. Hlavní
    Termín: 27.6. - do pětí týdnů
    Zhotovitel: Likomstav Morava, s.r.o., Tvrdonice
    Cena díla: 554.286,42Kč


2. Oprava kanalizace v ul. Zahradní
    Termín: do 3 týdnů od data podpisu smlouvy
    Zhotovitel: Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
    Cena díla: 157.009,60Kč
 

3. Knihovna v Kosticích - bezbariérový vstup
    Termín plnění 8/2016
    Zhotovitel: Likomstav Morava, s.r.o. Tvrdonice
    Cena díla 98 863,06Kč, včetně DPH


4. MŠ Kostice - prádelna
    Termín: 1.8. - 30.8.2016
    Zhotovitel: STAVIKA s.r.o., Břeclav
    Cena: 116.364,-Kč včetně DPH

5. Oprava fasády ČOV Kostice
    Termín: 1.8.-30.10.2016
    Zhotovitel: STAVIKA s.r.o., Břeclav
    Cena díla: 254.096,-Kč, včetně DPH
 

6. Stavební úpravy hasičské zbrojnice v Kosticích za účelem změny užívání
    Termín: 1.9.2016-15.11.2016
    Zhotovitel: Vítězslav Prajka - stavební práce se sídlem Praha, pracoviště Kostice
    Cena díla: 695.777,35Kč, včetně DPH


2015


1. Stavební úpravy v parku na ul. Hlavní
    termín: 22.6. - 31.8.2015
    Zhotovitel: Likomstav Morava s.r.o., Moravská Nová ves
    Cena díla: 1.160.636,-Kč, včetně DPH

2. Výsadba zeleně v parku na ul. Hlavní
    termín: 1.10. - 30.11.2015
    Zhotovitel: Mgr. Jaroslav Malinkovič, zahradní centrum, Břeclav
    Cena díla: 642.934,-Kč, včetně DPH

3. Parkoviště ul. Krátká
    Termín: 27.5. - 7.7.2015
     Zhotovitel: Likomstav Morava, s.r.o., Moravská Nová Ves
     Cena díla: 135.121,- Kč, včetně DPH

4. Oprava budovy obecního úřadu
    Termín: 1.7.- 15.10.2015
    Zhotovitel: F&K&B, a.s. Břeclav
    Cena díla: 3.559.945,-Kč, včetně DPH

5. Oprava fasády smuteční síně
    Termín:
22.6. - 31.7.2015 
    Zhotovitel: Vítězslav Prajka, stavební práce, Praha, pracoviště Kostice
    
Cena díla: 179 916,-Kč, včetně DPH

6. Oprava kanalizace v ul. Břeclavská
    
Zahájení: do tří dnů oda data předání staveniště
    
Dokončení: 15.8.2015
    
Zhotovitel: Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
    
Cena díla: 542.383,-Kč, včetně DPH

7. Obnova veřejného osvětlení, park ul. Hlavní
    Zahájení: 1.9.2015
    Dokončení: 30.9.2015
    Zhotovitel: František Fic, Moravská Nová Ves, IČ: 41529308
    Cena díla: 1.092.941,- Kč včetně DPH


8. Interiéry budovy OÚ Kostice
    Zahájení: datum předání staveniště
    Dokončení: 16 kalendářních týdnů od zahájení plnění
    Zhotovitel: F&K&B, a.s. Břeclav
    Cena díla: 2.275.478,- Kč včetně DPH