Obsah

judoOddíl judo má v Kosticích již více jak 45 letou tradici.

Hlavním iniciátorem vzniku tohoto sportovního odvětví v naší obci byl pan Josef Gál, kterému v roce 1976 s jeho založením pomáhali Jaroslav Krásný, Miroslav Netopilík a Jiří Rozsypal.

Během své působnosti prošly tímto oddílem desítky mladých sportovců, díky kterým je naše obec známa po celé ČR, ale i v zahraničí. Právě z našeho oddílu vzešli mistři a mistryně ČR, nejlepší sportovci okresu a zástupci reprezentace ČR. K nim patří např. Eva Nešporová (Rybárová), Jiří Hasil, Věra Krásná, Barbora Blažejová, Radka Turečková, Miroslav Martuška a další.

Judo je jeden z mála všestranných sportů, který rozvíjí všechny kondiční a koordinační schopnosti a učí velkému množství pohybových dovedností. Díky své všestrannosti dochází u mládeže k podpoře zdravého růstu a zvýšení fyzické kondice a odolnosti. Děti si zde zvyšují sebevědomí, vybíjí nadbytečnou energii a učí se základům sebeobrany a disciplíny. Důležitým faktorem v oblasti tréninku je i dodržování základních pravidel hygieny a etiky chování.

V současné době má oddíl 30 člennou základnu mladých sportovců, které se věnují čtyři trenéři. V oddíle jsou v současné době zastoupeny věkové kategorie – mláďata, žactvo a  dospělí. Děti trénují na moderních, judistických tatami (žíněnkách), k rozvoji síly využívají otevřenou posilovnu v budově sokolovny a spoustu moderních cvičebních pomůcek pro podporu posílení vnitřního stabilizačního svalstva.

Trenéři našeho oddílu jsou zkušení a především kvalifikovaní lidé, kteří se neustále v tomto odvětví vzdělávají, a tím je zajištěno dětem odborné vedení. Dokladem toho je získání kvalifikace trenéra III. třídy, jehož držitelem je Miroslav Martuška a Igor Macháček a v neposlední řadě cvičitelé Jana Blažejová a Radim Blažej.

Oddíl se každoročně zúčastňuje asi 15ti soutěží u nás i na Slovensku a je pořadatelem již tradiční soutěže - „Mikulášský turnaj“.

K završení sportovní sezóny každoročně věnujeme čas na složení zkoušek pro vyšší technické stupně (vyšší barva pásku).

Před koncem letních prázdnin pořádáme pro naše a spřátelené oddíly juda (judo Břeclav a judo Prostějov) soustředění, kde se věnujeme přípravě na start nové závodní sezóny.

Jako klub držíme spolu i mimo tatami. Společně se účastníme akcí jako je výsadba nové zeleně v obci Kostice nebo úklidu obce v akci Ukliďme Česko.

Vedoucí oddílu: Miroslav Martuška

 

MM

Vedoucí oddílu juda

Miroslav Martuška 

Trenér  III. třídy

Technický stupeň : 1Kyu

Tel. 739555209

Email: judokostice@seznam.cz

jb

Jana Blažejová

cvičitel   

Technický stupeň: 2Kyu

IM

Igor Macháček

Trenér  III. třídy

Technický stupeň: 2Kyu

rb

Radim Blažej

cvičitel

Technický stupeň: 2Kyu