Obsah

 

Vítězná studie - OK atelier Břeclav

1 - Katastrální situace

2 - Koordinační situace

3 - Půdorys 1-NP

4 - Řezy

5 - Pohledy JV, SV

6 - Pohledy JZ, SZ

7 - Axonometrie

8 - Vizualizace

9 - Vizualizace


Dodavatel stavebních prací: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín

Doba realizace: 364 dnů od protokolárního předání staveniště

Vysoutěžená cena:  28.895.415,89 Kč vč. DPH