Obsah

Základová deska: 26.6.2019

sportklubsportklub

 

Vítězná studie - OK atelier Břeclav

sportklubDodavatel stavebních prací: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín

Doba realizace: 364 dnů od protokolárního předání staveniště (20.6.2019)

Vysoutěžená cena:  28.895.415,89 Kč vč. DPH