Obsah

Dotazník k Programu rozvoje obce

Milí Kostičané, 

tady je slíbená prezentace dotazníkového šetření: Prezentace Programu rozvoje obce na léta 2020-2027.

S těmito daty se bude dál pracovat až do finálního výsledku, kterým je Program rozvoje obce Kostice na roky 2020-2027. Program je důležitý pro další směřování obce, je potřeba při žádostech o dotace, je apolitický a s přesahem několika volebních období, aby i budoucí zastupitelé měli černé na bílém, co si přejí občané. 

V prezentaci je pouze shrnutí nejčastějších odpovědí, ale všechny odpovědi od občanů máme k dispozici a budeme se jimi zabývat. Pro zájemce jsou také k nahlédnutí na OÚ.

Ještě jednou děkujeme za spolupráci, za účast na besedě a jsme nadále otevření Vaším připomínkám a námětům.

 

                                                                                                                                           Libor Balga, starosta