Obsah

Program rozvoje obce Kostice na léta 2019 - 2026 byl schválen Zastupitelstvem obce Kostice dne 30.9.2019.

Program rozvoje obce Kostice 2019-2026

Program je důležitý pro další směřování obce, je potřeba při žádostech o dotace, je apolitický a s přesahem několika volebních období, aby i budoucí zastupitelé měli černé na bílém, co si přejí občané. 

Aktualizace Programu rozvoje obce Kostice - schváleno v ZO dne 23.5.2022

Aktualizace č. 2 Programu rozvoje obce Kostice - schváleno v ZO dne 21.6.2023 

 

Dotazník k Programu rozvoje obce Kostice

Prezentace výsledků dotazníkového šetření, které v obci proběhlo v měsíci květnu 2019: Prezentace výsledků dotazníkového šetření PRO Kostice na léta 2019-2026.

V prezentaci je pouze shrnutí nejčastějších odpovědí, ale všechny odpovědi od občanů máme k dispozici a budeme se jimi zabývat. Pro zájemce jsou také k nahlédnutí na OÚ.

 

Ještě jednou děkujeme za spolupráci, za účast na besedě a jsme nadále otevření Vaším připomínkám a námětům.