Obsah

Úřad

Upozornění

Upozorňujeme majitele psů, aby důsledně dodržovali Obecně závaznou vyhlášku o udržování pořádku v obci a zabránili volnému pobíhání psů po obci. Volné pobíhání psů mimo jiné ohrožuje bezpečnost občanů, zejména dětí.

Volně pobíhající pes bude odchycen a na náklady majitele umístěn do útulku pro psy. Majitel také uhradí případnou škodu, kterou pes způsobí.


CZECH POINT

czechpoint

Na Obecním úřadu v Kosticích můžete získat tyto výpisy:
- z katastru nemovitostí,  
- z obchodního a živnostenského rejstříku,
- z rejstříku trestů.
Za první stranu výpisu z katastru nemovitostí zaplatíte 100,- Kč, za každou další 50,- Kč.

Jednosto korun stojí pak ověřený výpis z obchodního, živnostenského rejstříku i rejstříku trestů.


KRIZPORT 

Veřejný portál krizového řízení, jehož cílem je přinášet veřejnosti i odborníkům věrohodné a aktuální informace z oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací v kraji

Krizport

VAŠE CESTY K BEZPEČÍ

Informační a vzdělávací projekt HZS JMK a partnerů k přípravě veřejnosti na mimořádné události.