Obsah

Rozpočet Kostice

Nedaňové položka Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku
0,35 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 0 Kč
Upravený rozpočet 296 000 Kč
Skutečné plnění 295 707 Kč
Plnění 99,90 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních 0 296 000 295 707 99,90
Celkem 0 296 000 295 707 99,90
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.