Obsah

Rozpočet Kostice

Kultura Pododdíl Sdělovací prostředky Paragraf Rozhlas a televize
0,05 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 15 000 Kč
Upravený rozpočet 36 700 Kč
Skutečné čerpání 36 735 Kč
Čerpání 100,10 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Odměny za užití duševního vlastnictví 15 000 15 500 15 476 99,85
Nákup ostatních služeb 0 500 540 108,00
Opravy a udržování 0 20 700 20 719 100,09
Celkem 15 000 36 700 36 735 100,10
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.