Obsah

Rozpočet Kostice

Životní prostředí Pododdíl Nakládání s odpady
2,76 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 2 094 000 Kč
Upravený rozpočet 2 152 400 Kč
Skutečné čerpání 1 967 738 Kč
Čerpání 91,42 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
1 286 000 1 252 100 1 067 557 85,26
800 000 887 300 887 293 100,00
8 000 13 000 12 888 99,14
Celkem 2 094 000 2 152 400 1 967 738 91,42
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.